Till innehåll

Myndigheters arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Inom den nationella planen har flera myndigheter uppdrag från regeringen.

Myndighetsnätverk mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Forum för levande historia har ett nätverk för anställda vid statliga myndigheter, för ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och fortbildning inom frågor om arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi.

Nätverket är en del av Forum för levande historias arbete med att samordna regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Nätverket är kostnadsfritt och öppet för dig som jobbar på en statlig myndighet. Du som är med i nätverket bjuds in till forumträffar där du får ta del av kunskap och utbyta erfarenheter, samt till fortbildningar. Du får också ett nyhetsbrev som skickas ut sex gånger per år.

Anmäl dig till myndighetsnätverket mot rasism

Här kan du anmäla dig till en e-postlista för att få nyhetsbrev och inbjudningar till digitala forumträffar samt fortbildningar.

Forumträffar 2024

Under 2024 arrangeras fyra forumträffar för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Tre av träffarna är digitala och en fysisk. Syftet med träffarna är att du som medlem ska få ökad kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte i frågor som rör rasism samt homo-, bi- och transfobi. 

 • 20 februari kl. 9-12 (digitalt)
 • 16 maj kl. 9.30-15 (fysiskt på plats i Stockholm)
 • 26 september kl. 9-12 (digitalt)
 • 29 november kl. 9.30-15 (fysiskt på plats i Stockholm)

Forumträffar och fortbildningar öppna för anmälan

När det finns forumträffar eller fortbildningar som är öppna för anmälan så kan du se dem här nedanför.

Myndigheters uppdrag och redovisningar

I listan nedan hittar du redovisningar från de myndigheter som har redovisat uppdrag inom den nationella planen mot rasism, liknande formera av fientlighet och hatbrott under de senaste åren och som ingår i Forum för levande historias samlade rapportering till regeringen. För mer information om myndigheters uppdrag och redovisningar inom den nationella planen, se regeringens webbplats eller kontakta respektive myndighet.

För att få en överblick av det arbete som bedrivs inom ramarna för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, se Forum för levande historia årliga rapportering som sammanfattar arbetet: Den senaste rapporten hittar du här.

  Samlat grepp mot rasism och hatbrott

  Vill du få en övergripande bild av Sveriges arbete mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott? Regeringen har en plan och fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism. Läs dem här.

  Diskussionsmaterial om rasism för arbetsplatser

  Forum för levande historia har tagit fram poddar, filmer och ljuddraman med situationer som väcker frågor om rasism. Materialen har tillhörande frågor att använda i samtal på arbetsplatsen.

   Filmer med samtalsfrågor

   För arbetsplatser: Kortfilmer med samtalsfrågor som visar olika vardagssituationer och väcker frågor om rasism. 

    Podden Prata rasism

    Följ med i en serie samtal med forskare och experter från offentlig sektor samt civilsamhället. Lyssna och reflektera, själv eller tillsammans med andra.

     Ljuddraman om bemötande med reflektionsfrågor

     Här kan du lyssna på olika fiktiva bemötandesituationer, baserade på verkliga händelser. Under varje ljuddrama finns reflektionsfrågor.

     Kurser om rasism, hbtqi och likvärdigt bemötande

      Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande

      Kursen ger exempel på hur du kan bemöta invånare på ett likvärdigt sätt, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

       Kan vi prata om rasism?

       För arbetsplatsgrupper inom offentlig sektor. Få kunskap om rasism, dess historiska bakgrund hur den påverkar samhället i dag. Kunskapspass varvas med dialog och samtalsövningar.

        Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

        Öka din kunskap om rasism och likvärdigt bemötande. Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande?

        Relaterat

         Fakta om rasism

         Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.

          Fakta om hbtqi-fobi

          Hbtqi-fobi är att ogilla personer som inte lever upp till samhällets normer kring kön och sexualitet och att behandla dem dåligt. Hbtqi-fobin har en lång historia och förekommer fortfarande i Sverige och runt om i världen.

           Samtal om rasism

           Här hittar du inspelade samtal och seminarier om rasism.