Lättläst

Forum för levande historia är en myndighet
som arbetar under Kulturdepartementet.
Vi ska se till att fler arbetar för demokrati,
tolerans och mänskliga rättigheter.

Myndigheten ska särskilt informera om Förintelsen
och om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
så att de brotten inte händer igen.

Vi ska också stärka människors vilja
att verka för alla människors lika värde.