Lyssna

Utställningar

Här kan du läsa om alla våra utställningar, se var i landet de visas just nu och turnéplaner. Här bokar du också workshoppar till utställningarna som visas i våra lokaler i Stockholm.

Leve demokratin!

Visas i Stockholm nu

Utställningen Leve demokratin berättar om de olika skeendena som till slut ledde till att Hitler kom till makten i mellankrigstidens Tyskland.

SPELAR ROLL - en utställning om de som ser på och de som griper in

Visas i Stockholm nu

Åskådare har haft en stor betydelse i många historiska händelser, men hade de möjlighet att agera och hur hade historien då sett ut? Vilka psykologiska faktorer ligger till grund för vårt agerande?

Workshop: Alla människor! – om rättigheter och lika värde

Visas i Stockholm

En workshop för elever i årskurs 4-6 om mänskliga rättigheter och om vad alla människors lika värde innebär.

Alla människor! - Om rättigheter och lika värde

Visas i Jokkmokk

En utställning med workshop för elever i årskurs 4-6 om mänskliga rättigheter och om vad alla människors lika värde innebär.

Stämplad

Flera platser i landet

Utställningen handlar om sortering och kategorisering och vill få besökaren att reflektera över hur vi skapar ett ”vi” och ”dom” och vad det kan leda till.

Propaganda – Risk för påverkan

Visas i Karlstad

En utställning om hur "det goda samhället" lyftes fram i propagandan i Nazityskland och Sovjetunionen under 1930- och 40-talen och om dagens mediesamhälle.

Anne Frank – "Om jag bara får vara mig själv"

Visas på Rydals museum, Marks kommun

Med utgångspunkt i Anne Franks liv utforskar utställningen identitet, fördomar och synen på den andre.

Vi är romer

Visas i Luleå

Vi är romer – möt människorna bakom myten. Om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik, och framtidshopp.

Utskrivbara utställningar

Utställningar att ladda ner i pdf-format

Här kan du bland annat ladda ner och skriva ut utställningen Anne Frank – "Om jag bara får vara mig själv", Romerna under Förintelsen och T4 – om människosyn i Nazityskland.