Till innehåll

Integritetspolicy

Här informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du är i kontakt med oss. Till exempel när du besöker vår webbplats, eller när du anmäler dig till en av våra workshoppar, lärarfortbildningar, nyhetsbrev eller på annat sätt tar del av vår verksamhet.

Inledning

Den här policyn syftar till att ge dig övergripande information om hur Forum för levande historia, organisationsnummer 2021005356, (nedan kallat ”Vi”) behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR (”dataskyddsförordningen”).

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Beroende på vilket ärende du är i kontakt med oss om så behandlar vi olika personuppgifter om dig. Här kan du läsa om vad som gäller vid olika typer av ärenden och vid olika situationer.

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att Forum för levande historia ska bevara allmänna handlingar. Vi följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Överföring till tredje land

För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (s.k. tredjelandsöverföring) gäller särskilda regler. Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Uppgifterna kan ibland ändå komma att bli tillgängliga för land utanför EU/EES.

Vilka delar vi uppgifterna med

Vi säljer inte med dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och andra som behövs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag som myndighet om det krävs för att uppfylla syftet med behandlingen.

Leverantörerna hjälper oss exempelvis med distribution av böcker, fakturering, anmälan till vissa evenemang, mejlhantering och som leverantörer av olika IT-system. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra leverantörer för att säkerställa att hanteringen av personuppgifter sker på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med denna policy.

Dina rättigheter som registrerad

Du som registrerad har ett visst antal rättigheter som möjliggör kontroll och insyn över de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss för att använda dig av någon av dina rättigheter, eller om du vill komma i kontakt med dataskyddsombud, är du välkommen att kontakta oss på e-postadressen info@levandehistoria.se.

Som registrerad har du alltid rätt att:

 • få information om hur dina personuppgifter behandlas, vilket syfte vi har med behandlingen vilken rättslig grund vi lutar oss på för behandlingen och vem vi delar uppgifterna med
 • få tillgång till vilka personuppgifter som samlats in genom att begära ett registerutdrag
 • begära rättelse av felaktiga uppgifter

I vissa fall har du även rätt att begära radering eller begränsning av behandling, göra invändningar mot behandling av personuppgifter, få ut dina uppgifter genom att begära dataportabilitet samt begära att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering

Vill du få en utförligare information om vilka rättigheter du har som registrerad kan du läsa mer om de registrerades rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Relaterat

  Besök oss

  Vi finns på Stora Nygatan 10 i Stockholm. Här kan du läsa om tillgänglighet i våra lokaler, öppettider och få vägbeskrivning innan ditt besök hos oss.

   Om oss

   Hitta kontaktuppgifter, läs om våra uppdrag och hur vi arbetar.