Till innehåll

Samtal och seminarier

Här hittar du samtal och seminarier om rasism, Förintelsen, demokrati och mycket mer.

Samtal om rasism

  Speltid - 1:27:00

  Samtal: Skolan som skulle göra Sápmi svenskt

  Ett samtal om de så kallade nomadskolorna på 1900-talet och hur de var en del av Sveriges koloniala politik i Sápmi.
   Speltid - 1:30:00

   Teckentolkat samtal: Slavhandeln, slaveriet och Sveriges historiska självbild

   Fredrik Thomasson och Amat Levin samtalar om tiden mellan 1784-1878 då förslavade svarta män, kvinnor och barn köptes och såldes av svenskar, transporterades på svenska slavskepp och levde sina liv i den svenska kolonin S:t Barthélemy.
    Speltid - 1:30:00

    Samtal: Slavhandeln, slaveriet och Sveriges historiska självbild

    Fredrik Thomasson och Amat Levin samtalar om tiden mellan 1784-1878 då förslavade svarta män, kvinnor och barn köptes och såldes av svenskar, transporterades på svenska slavskepp och levde sina liv i den svenska kolonin S:t Barthélemy.
     Speltid - 1:30:00

     Samtal: Rasbiologins (svenska) historia

     Möt journalisten och författaren Ola Larsmo och historikern Maria Björkman i ett samtal om den svenska rasbiologins betydelse.
      Speltid - 1:39:46

      Samtalskväll: Min okända historia

      Tecknarna och författarna Mats Jonsson och Joanna Rubin Dranger samtalar utifrån sina böcker ”När vi var samer” och ”Ihågkom oss till liv”.
       Speltid - 1:18:53

       Frukostseminarium: Antiziganism i historien och idag

       Hur kan kunskap om diskrimineringen mot romer i historien bidra till och vara en viktig utgångspunkt för arbetet med att förbättra situationen för romer i dag?
        Speltid - 1:32:26

        Lite skoj får man tåla - antisemitism i svensk populärkultur

        Fram till och med andra världskrigets slut kunde svenska filmer, humorteckningar och böcker framställa och sprida antisemitiska bilder av judar utan att det skapade debatt. Hur påverkade det Sveriges och svenskars attityder och agerande? Denna samtalskväll handlar om folkhemmets antisemitiska bakgrundsbrus.
         Speltid - 1:23:34

         Bilden av den andre - synen på judiska flyktingar i Sverige 1935-1945

         Vilka värderingar och föreställningar om judiska flyktingar framträder i det offentliga samtalet, bilder och texter vid tiden före och under andra världskriget? En period då Sveriges flyktingpolitik var mycket restriktiv gentemot de av Europas judar som sökte skydd från antisemitiska förföljelser och nazisternas terror. Först då kriget gick mot sitt slut kom en omsvängning mot en mer generös hållning.
          Speltid - 1:28:47

          Antisemiten vid makten - sant eller falskt?

          Sverige gjorde stora eftergifter för Nazityskland under andra världskriget. Svensk flyktingpolitik var också mycket restriktiv gentemot judiska flyktingar och svenska företag ariserades. Vad låg bakom besluten? Påverkades de av att det i Sverige fanns personer med makt och inflytande som var antisemitiska och kanske till och med sympatiserade med nazismen?
           Speltid - 1:28:06

           Panelsamtal: Hur ska vi förstå antisemitism i Sverige idag?

           Ett panelsamtal som syftar till att bidra till en samlad bild av hur man ska förstå antisemitismen i Sverige idag, utifrån forskningsunderlag och kunskapsläge, samt diskutera eventuella kunskapsluckor på området.
            Speltid - 59:58

            Hur arbetar offentlig sektor mot rasism?

            Alla medborgare har rätt att få ett likvärdigt och bra bemötande av offentliga aktörer. Samtidigt finns en risk att mötena påverkas av begränsande normer eller stereotypa föreställningar. Panelsamtal med representanter från Polismyndigheten, Försäkringskassan och Forum för levande historia.
             Speltid - 1:30:20

             Seminarium om rapporten Antisemitism i Sverige

             Antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället. Det visar en kartläggning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2005 och 2020. Rapportförfattarna Henrik Bachner och Pieter Bevelander diskuterar rapporten.
              Speltid - 1:13:53

              Samtal: Vad kan historien lära oss om dagens afrofobi?

              Vad hade Sverige för roll i den transatlantiska slavhandeln och kolonialismen? Vem har skrivit historien och vad betyder den för förståelsen av rasismen mot afrosvenskar i Sverige i dag? Panelsamtal med efterföljande frågestund (75 min).
               Speltid - 1:23:44

               Frukostseminarium: Rasism mot samer i historien och idag

               Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien. Ett digitalt panelsamtal om koloniseringen av Sapmi, försvenskningspolitiken och rasbiologin (103 min).

               Samtal om demokrati

                Speltid - 16:10

                Konferens: Demokrati - ett avslutat eller pågående uppdrag?

                Vilken roll spelar skolan för att stärka ungas kunskap, medvetenhet och vilja att bidra till demokratiutvecklingen i samhället? En film från konferens om skolans demokratiuppdrag.
                 Speltid - 18:17

                 Föreläsning om skolans värdegrund

                 Föreläsning av Skolverket om skolans värdegrund och arbetet med att stärka hela skolans uppdrag. Om skolans demokratiuppdrag och arbetet mot rasism.
                  Speltid - 1:02:56

                  Hur mår demokratin?

                  Ett samtal om demokratins utmaningar och möjligheter i Sverige idag. Vad ser vi för tendenser i omvärlden? Vilka är hoten och hur kan vi dra lärdomar från historien?
                   Speltid - 1:06:25

                   När vi ställs mot dom

                   Demokrati betyder folkstyre. Hur har begreppet ”folket” använts historiskt och hur vad betyder det idag? Ett samtal om vilka som inkluderas och exkluderas, om rädslan för ”massorna” och misstron mot ”eliten”.
                    Speltid - 1:10:46

                    När förtroendet brister

                    Hur påverkas demokratins motståndskraft av tilliten i samhället? Ett samtal om hur det ser ut med delaktigheten och samhällsengagemanget idag? Vad kan vi se för utveckling över tid och vad ser vi för framgångsfaktorer framöver? 
                     Speltid - 1:02:13

                     När samtalen tystnar

                     Yttrandefrihet är grundläggande för demokratin, men var går gränserna? Ett samtal om att uttrycka åsikter och om vilket samtalsklimat vi skapar tillsammans. När ställs yttrandefriheten på prov och vad kan vi lära oss av tidigare tillfällen då den kolliderat med andra friheter?
                      Speltid - 1:03:18

                      Är skolan verkligen demokratifrämjande?

                      Under ett seminarium diskuteras innehållet i rapporten "Vad har skolan för betydelse för utvecklingen av demokratisk kompetens?"
                       Speltid - 1:03:31

                       Grumlighetens retorik - så påverkar språket demokratin

                       Hur påverkar språkbruket i det offentliga samtalet oss och vår demokrati? Den tysk-judiske språkvetaren Victor Klemperer (1881–1960) kartlade med risk för sitt eget liv nazisternas och Nazitysklands språk.
                        Speltid - 1:09:27

                        Ska man tala med extremister?

                        Yttrandefriheten försvarar rätten att göra sig hörd och att bli publicerad även när de åsikter som framförs är oförenliga med vårt samhälles grundläggande värderingar. Men betyder det att alla åsikter ska få ta plats i det offentliga samtalet?
                         Speltid - 1:23:27

                         Kvinna och journalist med livet som insats

                         Den afghanska journalisten Najwa Alimi tilldelas årets Per Anger-pris, svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati, för sin kamp för yttrandefrihet och kvinnors rättigheter.
                          Speltid - 1:11:23

                          Nätet och demokratin, hot eller möjlighet?

                          Genom sociala medier finns möjligheten att blixtsnabbt skapa genomslag för allt från idéer till protester. Samtidigt kan nätet vara ett hot när det gäller hot, hat och rasism. Hur påverkar nätet demokratin?
                           Speltid - 1:20:52

                           Svåra frågor i klassrummet – hur kan skolan bemöta antidemokratiska uttryck?

                           Ett seminarium som tar sin utgångpunkt i den webbkurs för lärare och annan skolpersonal som Forum för levande historia producerat. Samtal med flera av författarna till texterna i kursen med moderator Anna Ivemark (100 min).

                           Samtal om Förintelsen

                            Speltid - 1:28:00

                            Samtal med historikern Debórah Dwork om barns utsatthet under Förintelsen

                            Vid andra världskrigets slut 1945 stod det klart att 90 procent av alla judiska barn i Europa hade förintats. Ungefär 1,5 miljoner barn. Välkommen till ett samtal om barns utsatthet under Förintelsen.  
                             Speltid - 1:39:46

                             Samtalskväll: Min okända historia

                             Tecknarna och författarna Mats Jonsson och Joanna Rubin Dranger samtalar utifrån sina böcker ”När vi var samer” och ”Ihågkom oss till liv”.
                              Speltid - 1:30:03

                              Webinar: Challenges for study trips to Holocaust memorial sites

                              Ett samtal om utmaningar kring resor till Förintelsens minnesplatser. Samtalet hålls på engelska.
                               Speltid - 1:31:33

                               En programkväll om Kalmar och Europas förföljda judar

                               Vid krigsslutet inrättades ett beredskapssjukhus i Kalmar för att ta emot överlevande från koncentrations- och förintelselägren som anlände med de så kallade vita skeppen eller båtarna.
                                Speltid - 1:23:26

                                Samtal: 30 years after Ordinary Men - what have the world learned from the Holocaust?

                                Ett samtal med historikern Christopher Browning. Det har gått 30 år sedan hans uppmärksammade bok Helt vanliga män gavs ut. Vad har världen lärt sig av Förintelsen sedan dess?
                                 Speltid - 1:18:56

                                 Panelsamtal: Minnet av Förintelsen i det offentliga rummet

                                 I samband med invigningen av snubbelstenar i Stockholm i juni 2019 hölls ett panelsamtal om minnesmärken i det offentliga rummet.
                                  Speltid - 1:28:02

                                  Forumkväll: Att återvända till livet – ett boksamtal om livet efter Förintelsen

                                  Dina och Jovan Rajs samtalade om sin bok Att återvända till livet, som handlar om att komma tillbaka: till sin hemstad, till allt som försvunnit, till livet.
                                   Speltid - 1:33:04

                                   Fotografen i Auschwitz – Wilhelm Brasse tvingades dokumentera sina medfångar

                                   Filmen Porträttfotografen handlar om fotografen Wilhelm Brasse. Brasse var själv lägerfånge i Auschwitz. Eftersom han var professionell fotograf tvingades han fotografera fångar, tvångsarbetare och offer för medicinska försök.
                                    Speltid - 1:19:28

                                    Seminarium: Uppfattningar om Förintelsen

                                    Ett seminarium som diskuterar innehållet i en rapport om människors uppfattningar om Förintelsen.
                                     Speltid - 1:10:24

                                     Seminarium: Plundring – början till ett folkmord

                                     Ett seminarium om arvet efter nazisternas plundring av judisk egendom.
                                      Speltid - 1:26:10

                                      Seminarium: Varför ifrågasätts ny forskning om Förintelsen?

                                      Seminarium med den polsk-kanadensiska historikern Jan Grabowski. Han berättar om aktuell forskning om Förintelsen och varför den ifrågasätts.
                                       Speltid - 1:26:01

                                       Minnen och föremål - Tre berättelser från Förintelsen

                                       Till Forum för levande historia samlades föremål in från personer som överlevt Förintelsen, eller vars anhöriga gjort det. Vad är det för föremål och vad berättar de för historia? Tre personer har valt ut var sitt föremål och berättar den fängslande historien som det bär på.
                                        Speltid - 1:23:34

                                        Bilden av den andre - synen på judiska flyktingar i Sverige 1935-1945

                                        Vilka värderingar och föreställningar om judiska flyktingar framträder i det offentliga samtalet, bilder och texter vid tiden före och under andra världskriget? En period då Sveriges flyktingpolitik var mycket restriktiv gentemot de av Europas judar som sökte skydd från antisemitiska förföljelser och nazisternas terror. Först då kriget gick mot sitt slut kom en omsvängning mot en mer generös hållning.
                                         Speltid - 1:28:47

                                         Antisemiten vid makten - sant eller falskt?

                                         Sverige gjorde stora eftergifter för Nazityskland under andra världskriget. Svensk flyktingpolitik var också mycket restriktiv gentemot judiska flyktingar och svenska företag ariserades. Vad låg bakom besluten? Påverkades de av att det i Sverige fanns personer med makt och inflytande som var antisemitiska och kanske till och med sympatiserade med nazismen?
                                          Speltid - 1:20:23

                                          Locket på? Den svenska nazismen efter 1945

                                          Sedan Tyskland förlorat andra världskriget, och koncentrations- och förintelselägrens fasor avslöjats för världen, var det inte längre accepterat att vara nazist i Sverige. Vad hände sedan med de nazistiska rörelserna och nyckelpersonerna? Bär dagens samhälle spår av 30- och 40 talens svenska nazism. Och är det sant eller myt att Sverige aldrig gjort upp med denna del av sin historia?
                                           Speltid - 1:03:44

                                           Samtalskväll: Främlingar på tåg. Vad Sverige visste om Förintelsen

                                           Historikern Klas Åmark har skrivit boken Främlingar på tåg om den svenska diplomaten Göran von Otters möte med SS-officeren Kurt Gerstein på ett tåg genom Polen och Tyskland i augusti 1942. Gerstein berättade då om förintelselägrens fasor i förhoppning om att den svenske diplomaten skulle slå larm om naziregimens övergrepp.
                                            Speltid - 1:35:40

                                            Samtalskväll: Från Förintelsen till Borås

                                            En samtalskväll om minnen, föremål och berättelser. Kläder, skor och textila föremål med anknytning till Förintelsen är sällsynta. Men de finns och de berättar en dramatisk historia om flykt, förtryck och om att överleva världshistoriens mest omfattande folkmord.
                                             Speltid - 1:34:40

                                             Samtalskväll: Minne och gemenskap - så skapas våra historiska rum

                                             Kan vi förstå oss själva och det samhälle vi lever i genom att titta på hur kollektiva minnen skapas och upprätthålls? Och vilken roll har litteratur som förmedlare av det förflutna? Författaren Steve Sem Sandberg och filosofen Hans Ruin samtalar om minne, historia och gemenskap.
                                              Speltid - 1:31:17

                                              Samtalskväll: Konst, minneskultur och kollektiva trauman

                                              Konst av olika slag kan hjälpa oss att hålla minnet av Förintelsen vid liv och att förstå och bearbeta kollektiva trauman, som efter Tsunamin eller terrordådet på Utöya. Men monument och minnesplatser kan också skapa ett avstånd till erfarenheter och vittnesmål och användas för politiska syften.
                                               Speltid - 1:24:13

                                               Samtalskväll: att hålla minnet av Förintelsen vid liv

                                               Vad händer när de som överlevde inte längre kan berätta? Har deras anhöriga ett särskilt ansvar? Och vilken är litteraturens roll? Samtalar gör Karin Brygger, Natalie Verständig Axelius och Stéphane Bruchfeld.

                                                Samtal om Förintelsen och historiebruk

                                                I samtal med Carol Rittner diskuteras frågan: Varför vill vi föra vidare minnet av Förintelsen och andra brott mot mänskligheten? Och hur kan man göra det? Vilka är riskerna för missbruk av historien?
                                                 Speltid - 31.40

                                                 Samtal med Deborah Lipstadt om filmen Denial

                                                 I samband med Förintelsens minnesdag 2019 visades filmen Denial på biografer runt om i Sverige. Filmen följdes av ett samtal mellan filmens huvudperson professor Deborah Lipstadt och journalisten Willy Silberstein.
                                                  Speltid - 50.19

                                                  Samtal med Deborah Lipstadt

                                                  Samtal mellan den amerikanska historikern Deborah Lipstadt och Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors. Samtalet hålls på engelska.
                                                   Speltid - 1:31:35

                                                   Överlevande och medlöpare, en programkväll om Örebro och Förintelsen

                                                   Omkring 250 kvinnliga förintelseöverlevande kom vid andra världskrigets slut till Örebro. På Engelbrektskolan hade ett beredskapssjukhus upprättats. Örebro blev på så sätt direkt berört av Förintelsen.
                                                    Speltid - 1:28:01

                                                    Programkväll: När Förintelsen kom till Sigtuna

                                                    1945 kom hundratals överlevande från nazisternas koncentrations- och förintelseläger till lilla Sigtuna, och Sigtunastiftelsen förvandlades från en plats för bildning och debatt av tidens samhällsfrågor till beredskapssjukhus.
                                                     Speltid - 1:35:42

                                                     Programkväll: När Förintelsen kom till Helsingborg

                                                     När andra världskriget rasade i Europa berördes Helsingborg i högre grad än många andra delar av Sverige. Här gjordes viktiga insatser för flykten över Öresund som räddade tusentals danska judar undan nazisternas förföljelser.
                                                      Speltid - 1:13:02

                                                      Panelsamtal: Modet att bry sig om

                                                      Ett panelsamtal om vad som får människor att visa civilkurage, hjälpa andra och stå upp mot förtryck.

                                                      Fler samtal och seminarier

                                                       Speltid - 1:30:03

                                                       Webinar: Challenges for study trips to Holocaust memorial sites

                                                       Ett samtal om utmaningar kring resor till Förintelsens minnesplatser. Samtalet hålls på engelska.
                                                        Speltid - 1:28:50

                                                        Samtalskväll: Putins historia

                                                        En digital samtalskväll om hur vi kan förstå historieskrivningens roll i kriget i Ukraina med historikerna Klas-Göran Karlsson och Per Anders Rudling samt Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier. Moderator är vetenskapsjournalisten Tobias Svanelid.
                                                         Speltid - 28:37

                                                         Föreläsning: Folkrätt och mänskliga rättigheter

                                                         Det juridiska systemet om folkrätt och mänskliga rättigheter. Från Raphael Lemkin till idag. Föreläsning av Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, vid lärardag i Facing History and Ourself april 2013.
                                                          Speltid - 52:38

                                                          Föreläsning om nationalism och historiebruk

                                                          En föreläsning från våren 2013 om nationalism och historiebruk med utgångspunkt i kriget i forna Jugoslavien. Christian Axboe Nielsen är professor på Aarhus Universitetet.
                                                           Speltid - 1:22:24

                                                           Forumkväll: Faktaresistens och fake news – hur är det möjligt och hur kan vi agera?

                                                           Faktaresistens och ”fake news” nämns och diskuteras ofta i samhällsdebatten. Finns alternativa fakta? Vilka situationer och förhållanden gör oss faktaresistenta?
                                                            Speltid - 43:44

                                                            Seminarium: Moral courage from a micro- and macro perspective

                                                            Panelsamtal om mänskliga rättigheter med författaren Inger Carlberg, Per Anger-pristagaren Justine Ijeomah,  Amnestys generalsekreterare Lise Bergh och bokförläggaren Sigrid Rausing.
                                                             Speltid - 1:24:47

                                                             Frukostseminarium: Kommunismens fall 1989

                                                             Seminariet tar din grund i Antologin om de kommunistiska regimernas fall i Centraleuropa, med fokus på Tyskland, Polen och Ungern. Samtalet går även in på situationen i dessa länder i dag.
                                                              Speltid - 37:49

                                                              Seminarium: Hur kan vi lära oss att tänka kritiskt?

                                                              Ett seminarium från 2017 där frågan: Hur kan vi lära oss att tänka kritiskt? diskuteras.
                                                               Speltid - 1:34:40

                                                               Samtalskväll: Minne och gemenskap - så skapas våra historiska rum

                                                               Kan vi förstå oss själva och det samhälle vi lever i genom att titta på hur kollektiva minnen skapas och upprätthålls? Och vilken roll har litteratur som förmedlare av det förflutna? Författaren Steve Sem Sandberg och filosofen Hans Ruin samtalar om minne, historia och gemenskap.

                                                                Samtal om Förintelsen och historiebruk

                                                                I samtal med Carol Rittner diskuteras frågan: Varför vill vi föra vidare minnet av Förintelsen och andra brott mot mänskligheten? Och hur kan man göra det? Vilka är riskerna för missbruk av historien?
                                                                 Speltid - 1:13:02

                                                                 Panelsamtal: Modet att bry sig om

                                                                 Ett panelsamtal om vad som får människor att visa civilkurage, hjälpa andra och stå upp mot förtryck.
                                                                  Speltid - 1:14:43

                                                                  Seminarium: Historisk rättvisa

                                                                  Många initiativ har tagits för att gottgöra övergrepp i det förflutna. Initiativ som drivs av en idé om historisk rättvisa. Det har handlat om olika former av offentliga ursäkter, sanningskommissioner, särskilda ekonomiska ersättningar och återställande av egendom.