Till innehåll

Kompetensutveckling

Här hittar du kurser, fortbildning, nätverk och studieresor. Utbudet vänder sig till dig som arbetar inom skola och offentlig verksamhet men också till dig som bara är nyfiken och vill lära dig mer.

Föreläsningar, studieresor & kurser

9

maj

9

maj

 • För myndigheter

Forumträff: Statens arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi? Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

10

maj

10

maj

 • För skola

Fortbildning (O)mänskligt – om synen på människan då och nu

En digital fortbildning om hur du kan undervisa om rasbiologins historia och den vetenskapliga rasismens framväxt. Författaren och journalisten Ola Larsmo föreläser om rasbiologins rötter och vi presenterar vårt undervisningsmaterial (O)mänskligt.

25

maj

25

maj

 • För myndigheter

Nätverksträff: Klarar demokratin att lösa klimatomställningen?

Vad kan statsanställda göra för att vår demokrati ska klara klimatomställningen och klimatförändringarnas konsekvenser? Om det handlar årets första träff för statens demokratinätverk.

1

jun

1

jun

 • För skola

Fortbildning: Är antisemitism rasism?

Välkommen till en digital fortbildning med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om antisemitism historiskt och i dag, med särskilt fokus på antisemitismens förhållande till rasism.

16

aug

16

aug

 • För skola

Fortbildning: Demokrati pågår

Välkommen till en fortbildningsdag om demokrati för lärare i årskurs 4-6. Vad innebär demokrati och vilka byggstenar behövs för ett demokratiskt samtal?

16

aug

16

aug

 • För skola

Fortbildning: Folkmordet på romer under Förintelsen

Välkommen till en fortbildning där du får kunskap om folkmordet på romer under Förintelsen och stöd till undervisning om hur synen på romer historiskt och idag ofta präglas av fördomar.

  Kan vi prata om rasism?

  GES PÅ FÖRFRÅGAN: En fortbildning för offentlig sektor som ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag. Fortbildningen ges på förfrågan.

  3

  sep

  29

  dec

  • För skola

  Högskolekurs: Pedagogiskt arbete mot antisemitism

  Högskolekurs för dig som vill förbättra dina kunskaper om antisemitism och få stöd i hur du kan bemöta antisemitism i klassrummet.

  11

  sep

  20

  okt

  • För skola

  Distanskurs: Att undervisa om rasism

  Den här kursen ger dig som lärare teoretisk kunskap om begreppet rasism. Kursen ger även handlingsberedskap för att möta svåra situationer och skapa ett konstruktivt samtalsklimat.

  Självstudiekurser

  För dig som vill lära när du själv vill, på egen hand eller tillsammans med kollegor.

   Svåra frågor i klassrummet

   En kurs för dig som vill veta mer om hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas.

    Att motverka rasism i förskolan och skolan

    I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan med forskarna Emma Arneback och Jan Jämte.

     Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

     En självstudiekurs för dig som arbetar på en myndighet, i en kommun eller region. Du får grundläggande kunskap och verktyg för ett inkluderande bemötande.

      Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande

      En självstudiekurs för dig som jobbar i offentlig sektor, till exempel på en myndighet eller i en kommun. Du får grundläggande kunskap och verktyg för ett inkluderande bemötande.

      Nätverk för offentligt anställda

      Upptäck våra nätverk för kompetensutveckling, samordning och erfarenhetsutbyte.

       För en stärkt demokrati

       Ett nätverk för myndigheter och organisationer som genomför demokratistärkande insatser. Några gånger per år bjuder vi in till digitala nätverksträffar som ger olika perspektiv på demokratistärkande arbete.

        Mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

        Ett nätverk för anställda vid statliga myndigheter, för ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och fortbildning inom frågor om arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi.

        Diskussionsmaterial om rasism för arbetsplatser

         Filmer med samtalsfrågor

         För arbetsplatser: Kortfilmer med samtalsfrågor som visar olika vardagssituationer och väcker frågor om rasism. 

          Podden Prata rasism

          Följ med i en serie samtal med forskare och experter från offentlig sektor samt civilsamhället. Lyssna och reflektera, själv eller tillsammans med andra.

           Ljuddraman om bemötande med reflektionsfrågor

           Här kan du lyssna på olika fiktiva bemötandesituationer, baserade på verkliga händelser. Under varje ljuddrama finns reflektionsfrågor.

           Fler sätt att lära

            Våra faktasidor

            Här kan du läsa faktatexter om demokrati, rasism, mänskliga rättigheter och om olika folkmord.

             Rapporter och böcker

             Här hittar du fördjupande läsning i publikationer vi ger ut.

              Forum Play

              Se tidigare seminarier, dokumentärer och mycket annat.