Till innehåll

Kompetensutveckling

Här hittar du kurser, fortbildning, nätverk och studieresor. Utbudet vänder sig till dig som arbetar inom skola och offentlig verksamhet men också till dig som bara är nyfiken och vill lära dig mer.

Föreläsningar, studieresor & kurser

3

sep

29

dec

 • För skola

Högskolekurs: Pedagogiskt arbete mot antisemitism

Högskolekurs för dig som vill förbättra dina kunskaper om antisemitism och få stöd i hur du kan bemöta antisemitism i klassrummet.

11

sep

20

okt

 • För skola

Distanskurs: Att undervisa om rasism

Den här kursen ger dig som lärare teoretisk kunskap om begreppet rasism. Kursen ger även handlingsberedskap för att möta svåra situationer och skapa ett konstruktivt samtalsklimat.

10

okt

10

okt

 • För skola

Fortbildning: Brottsplats Moskva – om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

Välkommen till en lärarfortbildning som ger en bred och djup bakgrund till hur Sovjetunionen använde sig av förtryck, våld och terror för att utöva kontroll över befolkningen. Ta del av föreläsningar samt presentation av Forum för levande historias nya undervisningsmaterial Brottsplats Moskva.

12

okt

12

okt

 • För skola

Fortbildning: Islamofobi i historien och i dag

Hur har islamofobin sett ut under historien och hur uttrycks den i dag? Och hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att islamofobiska idéer får fäste inom skolan?

17

okt

17

okt

 • För skola

Fortbildning: Att undervisa om folkmordens historia

Vilka lärdomar kan vi egentligen dra från folkmord och liknande former av massivt våld genom historien, och hur undervisar vi om det?

18

okt

18

okt

 • För skola

Värdebaserat ledarskap: Demokratistärkande insatser i skolan och folkbildningen

Välkommen till en fortbildning för skolledare om demokratistärkande insatser i skolan med presentation av Demokratistegen – en modell för systematiskt arbete med demokrati i skola och folkbildning.

7

nov

7

nov

 • För skola

Workshop: Identifiera och dekonstruera antisemitism i text och bild

Välkommen till en workshop med forskaren Monika Hübscher där du som lärare får pedagogiskt stöd för att hantera ämnen som antisemitism i klassrummet.

15

nov

15

nov

 • För myndigheter

Nätverksträff: Kan insatser för demokratin också motverka den?

Välkommen till en nätverksträff där vi fördjupar oss i hur arbete för demokratin i sig kan utmana den.

23

nov

23

nov

 • För skola

Fortbildning: Rasism mot samer i historien och i dag

Hur har rasismen mot samer tagit sig uttryck historiskt och hur ser det ut i dag? Hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att rasism mot samer får fäste inom skolvärlden?

7

dec

7

dec

 • För myndigheter

Forumträff: Statens arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi? Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Självstudiekurser

För dig som vill lära när du själv vill, på egen hand eller tillsammans med kollegor.

  Svåra frågor i klassrummet

  En kurs för dig som vill veta mer om hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas.

   Att motverka rasism i förskolan och skolan

   I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan med forskarna Emma Arneback och Jan Jämte.

    Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

    En självstudiekurs för dig som arbetar på en myndighet, i en kommun eller region. Du får grundläggande kunskap och verktyg för ett inkluderande bemötande.

     Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande

     En självstudiekurs för dig som jobbar i offentlig sektor, till exempel på en myndighet eller i en kommun. Du får grundläggande kunskap och verktyg för ett inkluderande bemötande.

     Nätverk och kurser som ges på förfrågan

     För offentligt anställda: Upptäck våra nätverk för kompetensutveckling, samordning och erfarenhetsutbyte.

      För en stärkt demokrati

      Ett nätverk för myndigheter och organisationer som genomför demokratistärkande insatser. Några gånger per år bjuder vi in till digitala nätverksträffar som ger olika perspektiv på demokratistärkande arbete.

       Mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

       Ett nätverk för anställda vid statliga myndigheter, för ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och fortbildning inom frågor om arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi.

        Kan vi prata om rasism?

        Kurs som ges på förfrågan: En fortbildning för offentlig sektor som ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.

        Diskussionsmaterial om rasism för arbetsplatser

         Filmer med samtalsfrågor

         För arbetsplatser: Kortfilmer med samtalsfrågor som visar olika vardagssituationer och väcker frågor om rasism. 

          Podden Prata rasism

          Följ med i en serie samtal med forskare och experter från offentlig sektor samt civilsamhället. Lyssna och reflektera, själv eller tillsammans med andra.

           Ljuddraman om bemötande med reflektionsfrågor

           Här kan du lyssna på olika fiktiva bemötandesituationer, baserade på verkliga händelser. Under varje ljuddrama finns reflektionsfrågor.

           Fler sätt att lära

            Våra faktasidor

            Här kan du läsa faktatexter om demokrati, rasism, mänskliga rättigheter och om olika folkmord.

             Rapporter och böcker

             Här hittar du fördjupande läsning i publikationer vi ger ut.

              Forum Play

              Se tidigare seminarier, dokumentärer och mycket annat.