Kalendariet

april

22
april
2020
Livesänds på Forum för levande historias facebooksida

Samtalskväll: Konst, minneskultur och kollektiva trauman

Konst av olika slag kan hjälpa oss att hålla minnet av Förintelsen vid liv och att förstå och bearbeta kollektiva trauman, som efter Tsunamin eller terrordådet på Utöya. Men monument och minnesplatser kan också skapa ett avstånd till erfarenheter och vittnesmål och användas för politiska syften.

maj

06
maj
2020
Livesänds på Forum för levande historias facebooksida

Samtalskväll: Att hålla minnet av Förintelsen vid liv

Vad händer när de överlevde inte längre kan berätta? Har deras anhöriga ett särskilt ansvar? Och vilken är litteraturens roll? Författarna Karin Brygger och Natalie Verständig Axelius har båda skrivit med utgångspunkt i andras minnen av Förintelsen. De medverkar tillsammans med idéhistorikern Stéphane Bruchfeld i ett samtal om att vara bärare av andras erfarenheter och minnen. Moderator är Erika Hedenström.

20
maj
2020
Distans

Kursanmälan till Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser

Göteborgs universitet och Forum för levande historia erbjuder återigen uppdragskursen: PDG692 Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser,
7,5 högskolepoäng. 

Kursen behandlar exkursionspedagogiskt arbete kring Förintelsens minnesplatser. En av utgångspunkterna i kursen är att skapa didaktiska redskap för att kunna öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av historien och av sin egen samtid för att stärka skolors och institutioners demokratiuppdrag.

juni

15
juni
2020
Oslo

Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge under andra världskriget

I samarbete med kulturinstitutionen Voksenåsen bjuder Forum för levande historia in lärare till en kurs i Oslo med omnejd för att studera ockupationen av och Förintelsen i Norge under andra världskriget.

Boende och seminarier sker på Voksenåsens hotell. Under resan besöker vi minnesplatser och museer som arbetar med andra världskriget och Förintelsen.

Kurs och boende på Voksenåsen (två nätter) samt måltider och inträden är kostnadsfria. Deltagaren bokar och bekostar själv sin resa till och från Oslo.

augusti

12
augusti
2020
Malmö

LÄRARFORTBILDNING TILL UTSTÄLLNINGEN SPEAKING MEMORIES

Onsdagen den 12 augusti bjuder vi in lärare i Malmö till en halv fortbildningsdag, om Förintelsens historia, antisemitism, mänskliga rättigheter. Under fortbildningen diskuterar vi hur man som pedagog kan skapa utbyten och stärka undervisningen om dessa frågor.

Syftet är att stärka pedagoger genom att skapa rum för utbyten, erfarenheter och kompetensutvecklande verktyg i arbetet för mänskliga rättigheter och mot antisemitismen - för en gemensam hållbar framtid.

Program för dagen hittar du här

12
augusti
2020
Malmö

LÄRARFORTBILDNING TILL UTSTÄLLNINGEN SPEAKING MEMORIES

Onsdagen den 12 augusti bjuder vi in lärare i Malmö till en halv fortbildningsdag, om Förintelsens historia, antisemitism, mänskliga rättigheter. Under fortbildningen diskuterar vi hur man som pedagog kan skapa utbyten och stärka undervisningen om dessa frågor.

Syftet är att stärka pedagoger genom att skapa rum för utbyten, erfarenheter och kompetensutvecklande verktyg i arbetet för mänskliga rättigheter och mot antisemitismen - för en gemensam hållbar framtid.