Kalendariet

april 2021

21
april
2021
Digitalt

Lärarfortbildning: Svåra frågor i klassrummet

Den här fortbildningen är fullbokad. Men håll utkik i höst, så kör vi fortbildningen igen.

Välkommen till en lärarfortbildning om hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas.

21
april
2021
Digitalt

Prisceremoni: Per Anger-priset 2021

Per Anger-priset är regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Priset delas ut årligen av Forum för levande historia.

I år tilldelas priset den sydafrikanske människorättsaktivisten S’bu Innocent Zikode.

Digital livesänd prisceremoni där årets pristagare tar emot sitt pris av kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Konferencier är Marika Griehsel, tidigare SVT:s korrespondent i Afrika i 15 år.

27
april
2021
Digitalt

Fortbildning med Yad Vashem: om judiskt motstånd under Förintelsen

Välkommen till en digital fortbildning med föreläsare från Yad Vashem om själsligt och beväpnat motstånd under Förintelsen. Fortbildningen inkluderar även en virituell guidning av museet Yad Vashem. 

Yad Vashem är en israelisk myndighet, monument, arkiv, forskningscentrum och utbildningsinstitution för hågkomst av Förintelsens offer och hjältar.

maj 2021

05
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

05
maj
2021
Digitalt

Samtalskväll: Vid gränsen. Sverige och flykten undan Förintelsen

Vid landets gränser mötte Sverige judar på flykt undan nazisternas terror. Denna samtalskväll handlar om hur det var att komma som flykting till Sverige och vad som skedde vid gränsen, om gränsbevakning och flyktingpolitik.

08
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

12
maj
2021
Digitalt

Frukostseminarium: Antiziganism i historien och i dag

Hur kan kunskap om diskrimineringen mot romer i historien bidra till och vara en viktig utgångspunkt för arbetet med att förbättra situationen för romer i dag?

Ett digitalt panelsamtal om hur romers situation i dag hänger ihop med den diskriminering som romer under lång tid utsatts för i Sverige.

12
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

15
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

19
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

22
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

26
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

29
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

juni 2021

03
juni
2021
Digitalt på nätet

Antisemitiska konspirationsteorier - hur ser de ut och hur kan de bemötas?

Antisemitism är ett allvarligt problem i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat.

Välkommen till en digital fortbildningsdag med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om såväl historiska som nutida antisemitiska konspirationsteorier och mytbildningar. Vilka är de? Hur sprids de? Hur kan de bemötas?

10
juni
2021
Digitalt

Forumträff: Antisemitism och islamofobi i dag

Inom ramarna för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott erbjuder Forum för levande historia träffar som är en blandning av erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

Årets andra forumträff handlar bland annat om vilka likheter och skillnader som finns mellan antisemitism och islamofobi.

Forumträffarna vänder sig till anställda vid statliga myndigheter.

Forumträffen genomförs digitalt via Zoom. Länk till träffen skickas ut till de som är anmälda när det närmar sig.

september 2021

01
september
2021
Oslo

Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge under andra världskriget

Tyvärr är denna fortbildning fullbokad, så även reservlistan. Välkommen att ta del i någon av våra andra fortbildningar som du hittar här.

På grund av coronaviruset är kursen framflyttad, ett nytt datum kommer bestämmas så snart när läget runt pandemin tillåter. Du som sedan tidigare har fått information om att du är antagen eller uppsatt på reservlista behåller din plats, och kommer via mejl få besked om när nytt datum bestämts.