Kalendariet

december 2022

06
december
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: Rasism mot samer i historien och idag

OBS! Uppdaterad information: Fortbildningen ges endast digitalt. Anmälan görs via länken nedan under rubriken Anmälan.

Hur har rasismen mot samer tagit sig uttryck historiskt? På vilket sätt utsätts samiska skolelever för fientlighet i dag? Och hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att rasism mot samer får fäste inom skolvärlden?

06
december
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: Rasism mot samer i historien och idag

Hur har rasismen mot samer tagit sig uttryck historiskt? På vilket sätt utsätts samiska skolelever för fientlighet i dag? Och hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att rasism mot samer får fäste inom skolvärlden?

Välkommen till en fortbildning om rasism mot samer. Du får fördjupad kunskap och konkreta verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola, samt möjlighet att diskutera utmaningar med att undervisa om och bemöta rasism. Se program nedan.

07
december
2022
Digitalt

Forumträff: Statens arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Denna forumträff handlar bland annat om afrofobiska hatbrott, om rasism i digitala miljöer och om den rasideologiska miljön i Sverige. Vi får också träffa företrädare för det nya institutet för mänskliga rättigheter och höra om institutets roll i arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter i Sverige.

07
december
2022
Örebro och digitalt

Överlevande och medlöpare, en programkväll om Örebro och Förintelsen

Omkring 250 kvinnliga förintelseöverlevande kom vid andra världskrigets slut till Örebro. På Engelbrektskolan hade ett beredskapssjukhus upprättats. Örebro blev på så sätt direkt berört av Förintelsen. Beredskapssjukhusets läkare Olle Ottander var en av de första i Sverige att vittna om de överlevandes situation och beskriva hur mottagandet gick till. Under andra världskriget fanns också såväl svenska medlöpare som tyska nazister i Örebro. En inte så känd del av Sveriges historia. 

januari 2023

27
januari
2023
Stockholm och digitalt

Förintelsens minnesdag: ceremoni

Varmt välkommen till minnesceremoni i Eric Ericsonhallen med tal, vittnesmål och musik.

På Förintelsens minnesdag den 27 januari hedrar vi offren för Förintelsen och minns de som stod upp för människovärdet. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde. Välkommen att delta i en minnesceremoni i Eric Ericson-hallen på Skeppsholmen i Stockholm.

Antalet platser är begränsat. Du anmäler dig nedan. Du kan också följa ceremonin digitalt via livesändning på sidan som du befinner dig på just nu.