Kalendariet

september 2021

23
september
2021
Digitalt

Lärarfortbildning: Sverige och Förintelsen

Välkommen till en digital lärarfortbildning om Sverige och Förintelsen.

Minnet och förståelsen av Sveriges agerande i samband med Förintelsen förändras över tid och präglar vår svenska självbild på olika sätt. De många berättelserna ger en komplex och ofta motsägelsefull bild av Sverige. Vad visste vi i Sverige egentligen om nazitysklands folkmord på judar och romer och övergrepp mot andra folkgrupper? Denna fråga är utgångspunkten för fortbildningen och den utställning som visas på Forum för levande historia under läsåret 2021–2022.

29
september
2021
Stockholm och digitalt

Samtalskväll: Minnen och föremål - Tre berättelser från Förintelsen

Till Forum för levande historia kommer nu en strid ström av föremål från personer som överlevt Förintelsen, eller vars anhöriga gjort det. Vad är det för föremål och vad berättar de för historia? Johan Landgren, som leder Forum för levande historias arbete med insamling av föremål som ska utgöra samling vid Sveriges museum om Förintelsen, berättar om hur arbetet fortskrider. Medarbetarna Margrit Wettstein, Erik Broberg och Johan Perwe har valt ut var sitt föremål och berättar den fängslande historien som det bär på.

oktober 2021

06
oktober
2021
Göteborg

Skolbesök: Vi berättar om Förintelsen

I en omfattande berättarinsats får elever ta del av ett personligt vittnesmål från Förintelsen i samband med att Förintelsen och antisemitism diskuteras nationellt och internationellt. Ett tillfälle att motverka antisemitiska strömningar och att prata om alla människors lika värde.

I oktober gör berättargrupperna EDUT- Vittnesmål från Förintelsen i Göteborg och Västra Götalandsregionen, Berättargruppen Förintelsens efterlevande i Malmö-Lund och föreningen Zikaron en gemensam berättarinsats.

07
oktober
2021
Göteborg

Skolbesök: Vi berättar om Förintelsen

I en omfattande berättarinsats får elever ta del av ett personligt vittnesmål från Förintelsen i samband med att Förintelsen och antisemitism diskuteras nationellt och internationellt. Ett tillfälle att motverka antisemitiska strömningar och att prata om alla människors lika värde.

I oktober gör berättargrupperna EDUT- Vittnesmål från Förintelsen i Göteborg och Västra Götalandsregionen, Berättargruppen Förintelsens efterlevande i Malmö-Lund och föreningen Zikaron en gemensam berättarinsats.

07
oktober
2021
Digitalt

Fortbildning: Afrofobi i historien och i dag

Välkommen till en digital fortbildning om afrofobi och Sveriges del i slavhandeln, för lärare, annan skolpersonal samt offentligt anställda.

Fortbildningen består av kunskapspass, panelsamtal samt workshop och genomförs digitalt via Zoom.

11
oktober
2021
Malmö

Skolbesök: Vi berättar om Förintelsen

I en omfattande berättarinsats får elever ta del av ett personligt vittnesmål från Förintelsen i samband med att Förintelsen och antisemitism diskuteras nationellt och internationellt. Ett tillfälle att motverka antisemitiska strömningar och att prata om alla människors lika värde.

I oktober gör Berättargruppen Förintelsens efterlevande i Malmö-Lund, EDUT- Vittnesmål från Förintelsen i Göteborg och Västra Götalandsregionen och föreningen Zikaron en gemensam berättarinsats.

11
oktober
2021
Digitalt

Panelsamtal: Hur ska vi förstå antisemitism i Sverige idag?

Välkommen till ett panelsamtal som syftar till att bidra till en samlad bild av hur man ska förstå antisemitismen i Sverige idag, utifrån forskningsunderlag och kunskapsläge, samt diskutera eventuella kunskapsluckor på området. Förekomsten av antisemitism i det svenska samhället är ett allvarligt problem och har under de senaste åren varit föremål för en stundtals intensiv samhällsdebatt.

12
oktober
2021
Malmö

Skolbesök: Vi berättar om Förintelsen

I en omfattande berättarinsats får elever ta del av ett personligt vittnesmål från Förintelsen i samband med att Förintelsen och antisemitism diskuteras nationellt och internationellt. Ett tillfälle att motverka antisemitiska strömningar och att prata om alla människors lika värde.

I oktober gör Berättargruppen Förintelsens efterlevande i Malmö-Lund, EDUT- Vittnesmål från Förintelsen i Göteborg och Västra Götalandsregionen och föreningen Zikaron en gemensam berättarinsats.

20
oktober
2021
Digitalt

Lärarfortbildning: Demokrati pågår

Välkommen att delta på en digital lärarfortbildning om vad demokrati innebär och vilka byggstenar som behövs för ett demokratiskt samtal. 

Syfte är att väcka idéer, visa resurser och lyfta arbetssätt som kan användas i klassrummet. Ta del av och bidra till erfarenhetsutbyte lärare emellan av undervisning om demokrati för elever i årskurs 4 - 6.

21
oktober
2021
Digitalt

Lärarfortbildning: Svåra frågor i klassrummet

Välkommen till en lärarfortbildning om hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas.

27
oktober
2021
Digitalt på nätet

Vägen framåt- pandemin och de mänskliga rättigheterna

En digital konferens om coronakrisens följder för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor ger olika perspektiv på nulägesbilden och vilka insatser som krävs för att reparera skador och förebygga uppkomsten av nya. Betoningen ligger på regionala och lokala förhållanden.

november 2021

02
november
2021
Digitalt

Fortbildning: Vad, Varför och Hur undervisa om Förintelsen – Nya perspektiv

Forum för levande historia och Skolverket bjuder in till ett digitalt halvdagsseminarier den 2 november och ett uppföljande digitalt seminarium 16 november.

Fortbildningstillfälle 1:  2 november kl.13.00-16.00. 

Fortbildningstillfälle 2: Uppföljande digitalt seminarium den 16 november kl. 13.00-16.00.
Observera att deltagande vid detta seminarium förutsätter att man deltagit vid fortbildningstillfälle nr. 1.

Föreläsning och workshop genomförs på engelska.

december 2021

08
december
2021
Digitalt

Forumträff: Rasism och ojämlikhet på bostads- och arbetsmarknaden

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Årets fjärde forumträff handlar bland annat om diskriminering på bostadsmarknaden, om etnisk och socioekonomisk segregation samt om ny kunskap om rasism i arbetslivet. Se program nedan.

Forumträffen genomförs digitalt via Zoom. Länk till träffen skickas ut till de som är anmälda när det närmar sig.