Kalendariet

november 2020

03
november
2020
Digitalt på nätet

Lärarfortbildning: Yttrandefrihetens gränser

I samarbete med Västerbottens museum erbjuder nu Forum för levande historia dig som arbetar som lärare i årskurs 7-9 eller på gymnasiet en digital fortbildning om yttrandefrihet och demokrati.

10
november
2020
Digitalt på nätet

Radikalnationalism, konspirationsteorier och antisemitism då och nu

Den 10 november 2020 arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism i samverkan med Forum för levande historia ett digitalt seminarium med syftet att fördjupa kunskapen och diskussionen om auktoritära strömningar, konspirationsteorier och antisemitism då och nu – och förstärka arbetet mot antidemokratiska, antijudiska och rasistiska idéer och yttringar.

11
november
2020
Digitalt på nätet

Svåra frågor i klassrummet – hur kan skolan bemöta antidemokratiska uttryck?

Välkommen att lyssna till ett livesänt seminarium om hur skolan kan bemöta antidemokratiska uttryck.

Seminariet tar sin utgångpunkt i den nya webbkurs för lärare och annan skolpersonal som Forum för levande historia producerat. Seminariet är öppet för alla intresserade, men vänder sig i första hand till gymnasielärare på både yrkesprogram och teoretiska program, lärare på grundskolans senare årskurser, samt lärare inom vuxenutbildning och folkhögskolor.

12
november
2020
Digitalt på nätet

Kompetensutvecklingsdag: Demokrati i konkurrens med alternativa fakta

Välkommen till en kompetensutvecklingsdag för att tillsammans reflektera över skolans arbete med frågor som rör olika antidemokratiska företeelser.

Många lärare vittnar om att undervisning idag ställer andra krav än för bara några år sedan. I konkurrens med alternativa fakta och olika konspirationsteorier ska skolan tillhandahålla kunskaper och värden som bygger på vetenskap och en demokratisk grund.

17
november
2020
Digitalt på nätet

Antisemitism i dag – hur ser den ut, var finns den och hur kan den bemötas?

Välkommen på en lärarfortbildning om antisemitism i dag. Denna fortbildningen riktar sig mot lärare i och omkring Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå. Detta för att det ska finnas möjlighet för deltagarna att diskutera och reflektera kring lokala kontexter. Om datumet inte passar, är ni välkomna att boka in er på något av de andra tillfällena:

18
november
2020
Stockholm

Bilden av den andre - synen på judiska flyktingar i Sverige 1935-1945

Vilka värderingar och föreställningar om judiska flyktingar framträder i det offentliga samtalet, bilder och texter vid tiden före och under andra världskriget? En period då Sveriges flyktingpolitik var mycket restriktiv gentemot de av Europas judar som sökte skydd från antisemitiska förföljelser och nazisternas terror. Först då kriget gick mot sitt slut kom en omsvängning mot en mer generös hållning. 

19
november
2020
Digitalt på nätet

Antisemitism i dag – hur ser den ut, var finns den och hur kan den bemötas?

Välkommen på en lärarfortbildning om antisemitism i dag. Denna fortbildningen riktar sig mot lärare i och omkring Sundsvallsregionen. Detta för att det ska finnas möjlighet för deltagarna att diskutera och reflektera kring lokala kontexter. Om datumet inte passar, är ni välkomna att boka in er på något av de andra tillfällena:

19
november
2020
Digitalt på nätet

Fortbildning om rasism

Forum för levande historia har i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om rasism i historien och i dag för yrkesgrupper som i sin verksamhet arbetar med frågor som rör rasism, eller som i sin myndighetsutövning eller publika verksamhet möter personer som utsätts för rasism.

Denna digitala fortbildning erbjuds till offentligt anställda och består av kunskapspass varvat med gruppsamtal och reflektion. Se program nedan.

26
november
2020
Digitalt på nätet

Antisemitism i dag – hur ser den ut, var finns den och hur kan den bemötas?

Välkommen på en lärarfortbildning om antisemitism i dag. Denna fortbildningen riktar sig mot lärare i och omkring Umeå/Skellefteå-regionen. Detta för att det ska finnas möjlighet för deltagarna att diskutera och reflektera kring lokala kontexter. Om datumet inte passar, är ni välkomna att boka in er på något av de andra tillfällena:

december 2020

16
december
2020
Stockholm

Locket på? Den svenska nazismen efter 1945

Sedan Tyskland förlorat andra världskriget, och koncentrations- och förintelselägrens fasor avslöjats för världen, var det inte längre accepterat att vara nazist i Sverige. Vad hände sedan med de nazistiska rörelserna och nyckelpersonerna? Bär dagens samhälle spår av 30- och 40 talens svenska nazism. Och är det sant eller myt att Sverige aldrig gjort upp med denna del av sin historia?

januari 2021

01
januari
2021
Oslo

Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge under andra världskriget

Fortbildningen är fullbokad. För att hamna på reservlistan maila stefan.andersson@levandehistoria.se

På grund av coronaviruset är kursen framflyttad, ett nytt datum kommer bestämmas så snart när läget runt pandemin tillåter. Du som sedan tidigare har fått information om att du är antagen eller uppsatt på reservlista behåller din plats, och kommer via mejl få besked om när nytt datum bestämts.