Boverket

2022

Uppdrag

Uppdrag att analysera och redovisa konsekvenserna av en överföring av uppgifter mellan myndigheter för ett fortsatt kunskapsbaserat arbete för att minska och motverka segregation (öppnas i nytt fönster)

2021

Redovisning

Risk för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden (öppnas i nytt fönster)

2020

Uppdrag

Uppdrag att analysera risker för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden (öppnas i nytt fönster)