Totalförsvarets forskningsinstitut

2021

Uppdrag

Uppdrag att kartlägga förekomsten av olika formera av rasism i digitala miljöer (öppnas i nytt fönster)

Redovisningar

Slutredovisning 2021 (öppnas i nytt fönster)

2019

Uppdrag

Uppdrag i regleringsbrev för 2020 (öppnas i nytt fönster) 

2016

Uppdrag

Uppdrag att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda (öppnas i nytt fönster)