Myndigheten för stöd till trossamfund

2022

Redovisningar

Delredovisning av uppdrag att öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar (öppnas i nytt fönster)

2021

Redovisningar

Slutrapport: Uppdrag att höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar (öppnas i nytt fönster)

2020

Redovisningar

Delrapport: Höjning av kunskap om säkerhet för moskeer och muslimska församlingar (öppnas i nytt fönster)

2019

Uppdrag

Uppdrag att höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar (öppnas i nytt fönster)

2018

Redovisningar

Redovisning 2018 av uppdraget att genomföra insatser mot rasism riktad mot muslimer (öppnas i nytt fönster)

2017

Uppdrag

Uppdrag att genomföra insatser mot rasism riktad mot muslimer (öppnas i nytt fönster)