Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

2021

Redovisningar

Insatser för att främja en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtqi-personer (öppnas i nytt fönster)

2020

Redovisningar

Redovisning av arbete inom ramarna för Nationell plan mot rasism liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

2019

Uppdrag

Uppdrag i regleringsbrev för 2020 (öppnas i nytt fönster)

Redovisningar

Redovisning av arbete inom ramen för regeringens plan Samlat grepp mot rasism och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

2018

Redovisningar

Redovisning av arbete inom ramarna för regeringens plan Samlat grepp mot rasism och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

2017 

Redovisningar

Delrapport: Tryggare skolor för unga hbtq-personer (öppnas i nytt fönster)

2016

Uppdrag

Uppdrag att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq- personer (öppnas i nytt fönster)