Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndighetens arbete inom ramarna för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott är en del av myndighetens ordinarie uppdrag.