Myndighetsnätverk mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Forum för levande historia har ett nätverk för anställda vid statliga myndigheter, för ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och fortbildning inom frågor om arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi.

Nätverket är en del i Forum för levande historias arbete inom uppdraget att samordna regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Nätverket är kostnadsfritt och öppet för alla som jobbar på en statlig myndighet. Myndigheterna bjuds bland annat in till digitala forumträffar där de får ta del av kunskap och utbyta erfarenheter, samt till fortbildningar. Ett nyhetsbrev skickas ut till nätverket sex gånger per år.

 


När du anmäler dig till nätverket samtycker du till att dina personuppgifter sparas, du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.


Forumträffar 2023

Under 2023 arrangeras fyra digitala forumträffar för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Syftet med träffarna är ökad kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte i frågor som rör rasism samt homo-, bi- och transfobi. 

8 februari kl. 9-12 (digitalt)

9 maj kl. 9-15 (på plats i Stockholm, ej digitalt)

27 september kl. 9-12 (digitalt)

29 november kl. 9-12 (digitalt)

 

 


Fortbildningar

Forum för levande historia erbjuder fortbildningar om rasism och likvärdigt bemötande. 

Fortbildningar för offentligt anställda

Diskussionsmaterial för arbetsplatser

Forum för levande historia har tagit fram poddar, filmer och ljuddraman med situationer som väcker frågor om rasism. Materialen har tillhörande frågor att använda i samtal på arbetsplatsen.

Diskussionsmaterial för arbetsplatser