Myndighetsnätverk mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Forum för levande historia har startat ett nätverk för anställda vid statliga myndigheter, för utbyte av erfarenheter samt fortbildning inom frågor som rör arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi.

Nätverket är en del i Forum för levande historias arbete inom uppdraget att samordna regerinens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Nätverket är öppet för alla som jobbar på en statlig myndighet. Myndigheterna bjuds bland annat in till digitala forumträffar där de får utbyta erfarenheter och ta del av kunskap, samt till fortbildningar. Ett nyhetsbrev skickas ut till nätverket sex gånger per år.

 


När du anmäler dig till nätverket samtycker du till hur dina personuppgifter sparas, du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.


Forumträffar 2021

Under 2021 arrangeras fyra digitala forumträffar för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Syftet med träffarna är ökad kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte inom ämnesområden som rör rasism samt homo-, bi- och transfobi. 

Forumträff 11 februari 9.00-12.00

Vad är rasism?

Forumträff 10 juni kl. 9.00 - 12.00

Antisemitism och islamofobi i dag

Forumträff 15 september kl. 9.00 - 12.00

Lika rättigheter och möjligheter för barn och unga

Forumträff 8 december kl. 9.00 - 12.00

 


Fortbildningar

Forum för levande historia erbjuder fortbildningar om bland annat rasism, likvärdigt bemötande och att hantera svåra frågor i klassrummet. Utbildningarna vänder sig till både offentligt anstälda och lärare. Tre av fortbildningarna är självstudier som du gör helt på distans via webben. 

Fortbildningar för offentligt anställda

 

Diskussionsmaterial för arbetsplatser

Forum för levande historia har tagit fram poddar, filmer och ljuddraman med situationer som väcker frågor om rasism. Materialen har tilllhörande frågor att använda som grund för samtal på arbetsplatsen.

Diskussionsmaterial för arbetsplatser