Myndigheters arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Genom samordning ska möjligheterna till samverkan mellan myndigheter öka och förutsättningarna för lärande myndigheterna emellan förbättras.

Statligt myndighetsnätverk mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Forum för levande historia har startat ett myndighetsnätverk för anställda vid statliga myndigheter, för utbyte av erfarenheter samt fortbildning inom frågor som rör arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi.

Här kan du anmäla dig till det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

När du anmäler dig till nätverket samtycker du till hur dina personuppgifter sparas, du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.

Nätverket är öppet för samtliga statliga myndigheter. Myndigheterna bjuds bland annat in till forumträffar där de får utbyta erfarenheter och ta del av kunskap, samt till fortbildningar. Ett nyhetsbrev skickas ut till nätverket fyra gånger per år.

Forumträffar 2020

Under 2020 arrangeras tre forumträffar för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Syftet med träffarna är ökad kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte inom ämnesområden som rör rasism samt homo-, bi- och transfobi. 

Forumträff 9 juni kl. 9.30 - 16.00 

Med anledning av covid-19 hålls denna forumträff digitalt.

Årets första forumträff handlar bland annat om afrofobi på arbetsmarknaden, antisemitiska hatbrott och unga hbtq-personers levnadsvillkor.

Forumträff 10 september kl. 9.30 - 14.45 

Med anledning av covid-19 hålls denna forumträff digitalt.

Årets andra forumträff handlar bland annat om antiziganism i Sverige i historien och i dag samt om hur den statliga värdegrunden kan användas som utgångspunkt i arbetet mot rasism.

Forumträff 8 december kl. 9.30 - 14.30 

Med anledning av covid-19 hålls denna forumträff digitalt.

Årets tredje forumträff handlar bland annat om antisemitism i digitala miljöer samt om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.
Program och anmälan till forumträffen 8 december

Fortbildningar 

Här har vi samlat fortbildningar som vänder sig till dig som jobbar på en statlig myndighet. 

Fortbildning i hbtqi-kompetens 21 oktober kl. 9.30 - 15.00 

Med anledning av covid-19 hålls denna fortbildning digitalt.

En grundläggande fortbildning för dig som vill stärka dina kunskaper om homofobi, bifobi och transfobi och få inspiration för fortsatt arbete. Antalet platser är begränsat.

Fortbildning om rasism 19 november kl. 9.30 - 15.00

Med anledning av covid-19 hålls denna fortbildning digitalt.

En grundläggande fortbildning för dig som vill stärka dina kunskaper om rasism och få inspiration för fortsatt arbete. Antalet platser är begränsat. 
Program och anmälan till fortbildningen 19 november

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

En webbfortbildning för offentliganställda som ger kunskap och verktyg för ett inkluderande bemötande.
Du hittar fortbildningen här

Kan vi prata om rasism?

En fortbildning för offentliganställda om rasism i historien och i dag.
Information och intresseanmälan

 

Uppdrag och redovisningar

Här hittar du Forum för levande historias uppdrag och redovisningar inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.