Myndigheters arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Genom samordning ska möjligheterna till samverkan mellan myndigheter öka och förutsättningarna för lärande myndigheterna emellan förbättras.

Statligt myndighetsnätverk mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Forum för levande historia har startat ett myndighetsnätverk för anställda vid statliga myndigheter, för utbyte av erfarenheter samt fortbildning inom frågor som rör arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi.

Här kan du anmäla dig till det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

När du anmäler dig till nätverket samtycker du till hur dina personuppgifter sparas, du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.

Nätverket är öppet för samtliga statliga myndigheter. Myndigheterna bjuds bland annat in till forumträffar där de får utbyta erfarenheter och ta del av kunskap, samt till fortbildningar. Ett nyhetsbrev skickas ut till nätverket sex gånger per år.

Forumträffar 2021

Under 2020 arrangeras tre forumträffar för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Syftet med träffarna är ökad kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte inom ämnesområden som rör rasism samt homo-, bi- och transfobi. 

Forumträff 11 februari 9.00-12.00

Vad är rasism?
Årets första forumträff handlar bland annat om försåelsen av vad rasism är och hur rasismens utveckling i Sverige kan undersökas.

Forumträff 10 juni kl. 9.00 - 12.00 

Antisemitism och islamofobi i dag
Årets andra forumträff handlar bland annat om vilka likheter och skillnader som finns mellan antisemitism och islamofobi.
Forumträffen hålls digitalt.
Läs mer och anmäl dig här

Forumträff 15 september kl. 9.00 - 12.00

Forumträffen hålls digitalt.

Forumträff 8 december kl. 9.00 - 12.00

Forumträffen hålls digitalt.

Fortbildningar 

Här har vi samlat fortbildningar som vänder sig till dig som är offentligt anställd.

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

En webbfortbildning för offentliganställda som ger kunskap och verktyg för ett inkluderande bemötande.
Du hittar fortbildningen här

Kan vi prata om rasism?

En fortbildning för offentliganställda om rasism i historien och i dag.
Information och intresseanmälan

Uppdrag och redovisningar

Här hittar du Forum för levande historias uppdrag och redovisningar inom ramarna för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.