Myndigheters arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens plan Samlat grepp mot rasism och hatbrott - nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Inom den nationella planen har flera myndigheter uppdrag från regeringen.

Genom samordning ska möjligheterna till samverkan och lärande mellan myndigheterna öka. 

Forum för levande historia har ett nätverk för statliga myndigheter. Myndigheterna bjuds bland annat in till forumträffar för att utbyta erfarenheter och ta del av kunskap, samt till fortbildningar. Information om nätverket finns längre ner på denna sida.

Uppdrag och redovisningar

Här hittar du Forum för levande historias uppdrag och redovisningar inom ramarna för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.