Till innehåll

Motverka rasism och intolerans

Här finns material som kan användas för att motverka rasism och intolerans mot olika minoritetsgrupper eller personer med funktionsnedsättning.

Vad innebär att motverka rasism och intolerans?

Hur kan rasism och andra former av gruppfientlighet ta sig uttryck i utbildningsväsendet? Hur går det att bemöta fientlighet, hat och diskriminering? Fientlighet och hat kan förekomma mot olika grupper baserat på bland annat etnicitet, sexuell läggning, hudfärg, kultur eller religion. Enligt bland annat den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna ska alla ha lika rättigheter och möjligheter oavsett exempelvis hudfärg eller religion.

Välj material

 • Artikel

Om minoritetsstress  

En faktatext om vad minoritetsstress innebär.

Forum för levande historia

 • Film

Vad är rasism? 

Sex filmer som visar hur fördomar kan påverka oss i olika situationer. Till varje film finns samtalsfrågor.

Forum för levande historia

 • Film

Vad är tolerans? 

Film om tolerans och intolerans ur ett psykologiskt perspektiv. Om hur man kan förebygga intolerans, och öka sin egen tolerans.

Forum för levande historia

 • Webbkurs

Att motverka rasism i förskolan och skolan

En webbkurs som ger kunskaper, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det dagliga arbetet för en likvärdig pedagogisk verksamhet.

Forum för levande historia

 • Webbkurs

Öppna skolan – HBTQI

En webbkurs om normer, inkludering, och hbtqi-perspektivet som riktar sig till såväl skolpersonal som beslutsfattare.

MUCF

 • Webbkurs

Öppna skolan – Din roll i skolan   

En fördjupning till webbkursen Öppna skolan – HBTQI. Om hur personal kan arbeta praktiskt med HBTQI och normer för att skapa en trygg och inkluderande verksamhet.

MUCF

 • Metodmaterial

Antisemitism idag – metodklipp

Fyra korta filmer där gymnasielärare berättar om hur skolan kan agera för att motverka antisemitism.

UR

 • Undervisningsmaterial

Antisemitism då och nu

Ett undervisningsmaterial som handlar om antisemitism förr i tiden och idag. Framtaget av SKMA och Forum för levande historia.

Forum för levande historia

 • Interaktiv videoinstallation

Dimensions in Testimony  

Interaktiva videoinstallationer där vi och kommande generationer kan samtala med överlevande från Förintelsen.

Sveriges museum om Förintelsen

 • Podd

Prata rasism

En poddserie med forskare, lärare och experter som samtalar om ämnet rasism och vad som kan göras för att motverka rasism.

Forum för levande historia

 • Undervisningsmaterial

Sverige, slavhandeln och slaveriet

Ett undervisningsmaterial om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet.

Forum för levande historia

 • Undervisningsmaterial

Antiziganism i historien och idag

Ett undervisningsmaterial som ger kunskap om romers historia och förståelse för var fördomar om romer kommer ifrån.

Forum för levande historia

 • Informationsmaterial

För barn och unga – om diskriminering  

Informationssida för barn och unga om diskriminering och vad man kan göra om man blir diskriminerad.

Diskrimineringsombudsmannen

 • Stödmaterial

Om diskriminering

Checklistor och tips, exempel och handledningar, vägledningar, guider, faktablad, affischer och e-utbildningar som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen

 • Lärarhandledning

Hur olika vi än är

Lärarhandledningsmaterial och övningar om barns rättigheter och rasism.

Rädda Barnen

 • Webbkurs

Skolan och rasismen 

En webbkurs där du kan lära dig mer om hur skolpersonal kan motarbeta rasism i skolan.

Friends

 • Kunskapsbank

Rasism i skolan 

Kunskapsbanken om Rasism i skolan. Vad rasism är, hur det kan ta sig uttryck och hur skolan kan arbeta för att motverka rasism.

Friends

 • Skrift

Om antisemitism – orsaker, utveckling, motiv

En skrift som den som vill fördjupa sina kunskaper om antisemitism.

SKMA

 • Undervisningsmaterial

Eternal Echoes 

Ett undervisningsmaterial som kan hjälpa till att reflektera över konsekvenserna av antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och antidemokratiska idéer.

SKMA

 • Undervisningsmaterial

Raoul Wallenberg – en berättelse om mod och motstånd under Förintelsen 

Ett undervisningsmaterial om Raoul Wallenbergs insatser i Budapest

SKMA

 • Undervisningsmaterial

Story Keepers

Material om Förintelsen med vittnesmål. Innehåller en app, lärarhandledning, affisch samt en PowerPoint.

Raoul Wallenberg Academy