Till innehåll

Podden Prata rasism

Följ med i en serie samtal med forskare, lärare och experter från offentlig sektor samt civilsamhället. Lyssna och reflektera, själv eller tillsammans med andra.

Var kommer fördomar ifrån och vad är rasism? Vad kan göras för att motverka rasism - på nätet, i skolan, i kommunen, på arbetsplatsen?

Utgångspunkt för samtalen är olika vetenskapliga perspektiv på rasism, personliga berättelser om rasism och hatbrott samt arbetet inom regeringens nationella plan “Samlat grepp mot rasism och hatbrott”. Planen samordnas av Forum för levande historia.

Till några av avsnitten finns samtalsfrågor tänkta att användas som diskussionsunderlag på exempelvis arbetsplatser. Du hittar samtalsfrågorna under respektive avsnitt.

Du hittar alla avsnitt av podden här nedan eller i iTunes samt i de flesta appar för poddlyssning.

Att undervisa om Sverige, slavhandeln och slaveriet

Hur kan lärare tänka kring rasistiska ord och begrepp i historiska källor, och kan kunskaper om rasism i historien leda till mindre rasism idag? I februari 2023 släppte Forum för levande historia ett nytt undervisningsmaterial om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet. I det här poddavsnittet hoppas vi ge stöd till lärare som ser undervisa om ämnet. Vi pratar med jämlikhetskonsulten Patrick Konde och vi möter gymnasielärarna Siri och Marika. Programledare är Jenny Reichwald.

Avsnittet publicerades i februari 2023.

Att motverka rasism

Var kommer fördomar ifrån och vad är rasism? Vad kan göras för att motverka rasism - på nätet, i skolan, i kommunen, på arbetsplatsen?

Arbete mot rasism i skolan

I det här avsnittet får vi höra Noah, som fick höra n-ordet i skolan och inte upplevde att han fick stöd från sina lärare. Vi pratar med Jan Jämte, universitetslektor och forskare vid Örebro universitet, som bland annat skrivit boken ”Att motverka rasism i förskolan och skolan”, och med René León-Rosales, etnolog och forskare vid Mångkulturellt centrum och tidigare universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet.

Avsnittet publicerades i juni 2020.

Sedan avsnittet spelades in har skolans styrdokument uppdaterats till Lgr 22.

Rasistiskt hat på nätet

Ebitsam fick ett fint pris men hann knappt ta emot priset innan hon möttes av en hatstorm på Facebook för att hon bär slöja.

Det här avsnittet handlar om rasistiskt hat och hot på nätet och hur högerextrema åsikter och budskap sprids. Vi får höra Ebitsams berättelse och vi pratar med Helena Dal på Statens medieråd som arbetar med kampanjen No Hate Speech Movement, och med Bilan Osman från Stiftelsen Expo där hon bland annat jobbar med att förmedla kunskap om högerextrem propaganda på nätet.

Avsnittet publicerades i juni 2020.

Kommuners arbete mot rasism

Hur kan kommuner arbeta mot rasism? 2018 undersökte Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommuners arbete mot rasism. Undersökningen visade att många kommuner saknar en tydlig bild av hur problemen med rasism ser ut i den egna kommunen.

I det här avsnittet får vi höra Görels berättelse om när hon kände sig diskriminerad. Vi pratar med Salem Yohannes som arbetat med en plan mot rasism för Göteborgs stad och med Birgitta Hägg, integrationsstrateg i Avesta kommun.

Avsnittet publicerades i juni 2020.

Motverka hatbrott

Hur kan hatbrotten bekämpas?

När vi säger “hatbrott” menar vi ofta “hets mot folkgrupp” och “olaga diskriminering”. Det kan också handla om andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person eller en folkgrupp.

Många hatbrott anmäls inte. Och av de som anmäls leder få till åtal.

I det här avsnittet hör vi en person som utsattes för hatbrott och anmälde. Och vi pratar med Daniel Godman, chef för Stockholmspolisens demokrati- och hatbrottsgrupp. 

Avsnittet publicerades i juni 2020.

Arbeta mot rasism som arbetsgivare

Hur kan arbetsgivare kartlägga och förstå rasism på arbetsplatsen?

2018 gjorde SVT och Läkarförbundet en enkätundersökning för att se om läkare blir behandlade rasistiskt på jobbet. Över 500 läkare instämde i påståendet:

”Jag har blivit utsatt för kränkande behandling på grund av min etniska eller religiösa bakgrund av patienter eller deras anhöriga”.

I det här avsnittet får vi möta läkaren Salma. Vi pratar med Kitimbwa Sabuni, som jobbar på Länsstyrelsen i Stockholm och leder deras projekt Vidga Normen, och med Peter Tai Christensen, mångfaldsexpert på fackförbundet Unionen.

Avsnittet publicerades i maj 2020.

Forskares olika perspektiv på rasism

Var kommer fördomar ifrån? Sitter rasism i en människas huvud eller i samhällets strukturer? I nedan avsnitt hör du sex forskares olika och ibland motstridiga perspektiv. 

Historikern Lena Berggren om rasism då och nu

Historikern Lena Berggren går igenom rasistiska ideologier genom historien. Från antikens Grekland – via Bibeln och Columbus – och fram till idag. Berggren resonerar också om varför kunskap inte nödvändigtvis motverkar rasism. Och om varför vi kan behöva acceptera att rasism alltid kommer att finnas, för att kunna få ett samhälle med minsta möjliga rasism.

Lena Berggren är docent i historia vid Umeå universitet.

Avsnittet publicerades i mars 2016.

Sociologen Carina Tigervall om vardagsrasism och utseende

Ur ett sociologiskt perspektiv är rasismen strukturell och måste förstås på samhällsnivå. Tänker man den tanken vidare så är vi alla en del av samhällets strukturer och därmed alla i någon mån rasister. Det här resonerar sociologiforskaren Carina Tigervall om.

Tigervall har bland annat tittat på adoptivbarns upplevelser av rasism, vilket visar hur mycket utseende betyder. För vid rasism mot adopterade kan faktorer som kultur och religion räknas bort – den enda anledningen som finns kvar till att de adopterade utsätts för rasism är utseende.

Avsnittet publicerades i mars 2016.

Socialpsykologen Nazar Akrami om var fördomar kommer ifrån

Alla har vi fördomar om andra grupper än den egna. Det har visat sig på ett omedvetet plan även gälla personer som medvetet arbetar för att vara fördomsfria. Nazar Akrami forskar om kopplingen mellan personlighet och fördomar, och menar att vissa föds mer benägna att vara fördomsfulla än andra. Men Akrami säger också att det går att ändra negativa attityder.

Nazar Akrami är docent i socialpsykologi vid Uppsala universitet.

Avsnittet publicerades i mars 2016.

Kulturgeografen Mekonnen Tesfahuney om kolonialism och slaveri som rasismens startpunkt

Under kolonialismen blir rasism viktig för att legitimera slavhandel och ojämlikhet. Rasismen blir då en grundpelare i ett nytt kapitalistiskt system. Enligt postkoloniala teorier måste rasism och obalanserade maktstrukturer idag därför förstås som en del av vårt koloniala arv. Tesfahuney berättar också om hur en prästs goda intention att rädda Amerikas ursprungsbefolkning från slaveri istället bidrog till att göra afrikaner till handelsvara.

Mekonnen Tesfahuney är docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet.

Avsnittet publicerades i mars 2016.

Historiedidaktikern Maria Johansson om interkulturell historieundervisning

Dagens historieundervisning i svenska skolor har ofta sin utgångspunkt i Sverige eller Europa. Det här ger visserligen elever en sammanhållen berättelse, men det saknas ett globalt perspektiv.

Ibland är de enda möten mellan kulturer som tas upp i undervisning sådana som ledde till konflikter och krig. Det här ger en skev bild, och därför menar Maria Johansson att vi borde ha en interkulturell historieundervisning som ger andra perspektiv.

Maria Johansson är historielärare och har en fil. lic. i historiedidaktik.

Avsnittet publicerades i mars 2016.

Statsvetaren Anders Hellström om begreppet rasism

Begreppet "rasism" kan vara förvirrande då det ofta används på olika sätt av olika människor. När vi pratar om rasism finns därför risk för missförstånd för att vi helt enkelt inte pratar om samma sak.

I poddavsnittet gör statsvetaren Anders Hellström ett försök att reda ut begreppet genom att inventera och beskriva olika slags rasismer så som de ofta diskuteras i samhällsvetenskaplig forskning.

Det här avsnittet kom till senare så till detta finns det inga frågor och ingen transkribering.

Avsnittet publicerades i januari 2018.

Relaterat

  Myndigheters arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

  Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott. Här hittar du information om myndighetsnätverket och myndigheters uppdrag och redovisningar.

   Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige

   Läs om hur rasism och främlingsfientlighet har studerats inom svensk forskning, och vilka resultat den forskningen har kommit fram till.

    Rasism

    Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.