Till innehåll

Rasism

Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde? Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. Vi vill inspirera till samtal om rasism i skolan och på jobbet, men också mellan myndigheter och andra samhällsaktörer. Här har vi samlat massor av kunskap. Läs, titta, lyssna och reflektera.

Definitioner av rasism

Rasism är ett begrepp som har haft olika betydelser i olika tider, och som även idag betyder olika saker för olika människor.

Inom forskningen finns många olika perspektiv på, och definitioner av, rasism. Vanligt förekommande uppfattningar är att det handlar om intolerans mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion. 

Rasism mot olika grupper

Här hittar du fördjupad information om rasism mot olika grupper. Det finns också andra former av uttryck för rasism.

  Afrofobi

  Afrofobi är ett samlingsbegrepp för rasism, diskriminering och hatbrott mot afrikaner och människor av afrikansk härkomst.

   Antisemitism

   Antisemitism är ett samlande begrepp för hat och fientlighet mot judar, med månghundraåriga rötter i Europa.

    Antiziganism

    Romer har levt i Europa sedan 1300-talet. Lika länge har de utsatts för diskriminering, våld och förtryck.

     Islamofobi

     Islamofobi är en form av rasism som drabbar personer som är eller antas vara muslimer. Här kan du lära dig mer om islamofobi.

      Rasism mot samer

      Rasism mot samer drabbar personer som är eller antas vara samer. Här kan du läsa mer.

      Podden prata rasism

       Podden prata rasism

       Följ med i en serie samtal med forskare och experter från offentlig sektor samt civilsamhället. Lyssna och reflektera, själv eller tillsammans med andra. Var kommer fördomar ifrån och vad är rasism? Vad kan göras för att motverka rasism - på nätet, i skolan, i kommunen, på arbetsplatsen?

       Rasbiologi

        Rasbiologi

        Här kan du läsa faktatexter om rasbiologi, dess historia och människosynen bakom.

        Rapporter och undersökningar om rasism

        Här hittar du fördjupande studier, rapporter och undersökningar om frågor som rör rasism.

         Kunskapsöversikt om erfarenheter av rasism

         En översikt av kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter.

          Antisemitism i Sverige

          Denna studie jämför utvecklingen av antisemitiska attityder och föreställningar i det svenska samhället mellan 2005 och 2020.

           Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism

           Rapport från 2018 om svenska folkets uppfattning om förekomsten av rasism i det svenska samhället.

            Rasist? Inte jag

            Begreppet "rasism" kan vara förvirrande då det ofta används på olika sätt av olika människor. När vi pratar om rasism finns därför risk för missförstånd för att vi helt enkelt inte pratar om samma sak. Denna rapport presenterar olika samhällsvetenskapliga förståelser av rasism.

             Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige

             Läs om hur rasism och främlingsfientlighet har studerats inom svensk forskning, och vilka resultat den forskningen har kommit fram till.

              Toleransens mekanismer: en antologi

              Forskare från olika ämnesområden har undersökt vad det mångtydiga begreppet "tolerans" betyder, såväl i teorin som i praktiken.

              Seminarier och panelsamtal om rasism

              Här finns inspelade seminarier och samtal om rasism producerade av Forum för levande historia.

               Speltid - 1:27:00

               Samtal: Skolan som skulle göra Sápmi svenskt

               Ett samtal om de så kallade nomadskolorna på 1900-talet och hur de var en del av Sveriges koloniala politik i Sápmi.
                Speltid - 1:30:00

                Teckentolkat samtal: Slavhandeln, slaveriet och Sveriges historiska självbild

                Fredrik Thomasson och Amat Levin samtalar om tiden mellan 1784-1878 då förslavade svarta män, kvinnor och barn köptes och såldes av svenskar, transporterades på svenska slavskepp och levde sina liv i den svenska kolonin S:t Barthélemy.
                 Speltid - 1:30:00

                 Samtal: Slavhandeln, slaveriet och Sveriges historiska självbild

                 Fredrik Thomasson och Amat Levin samtalar om tiden mellan 1784-1878 då förslavade svarta män, kvinnor och barn köptes och såldes av svenskar, transporterades på svenska slavskepp och levde sina liv i den svenska kolonin S:t Barthélemy.
                  Speltid - 1:30:00

                  Samtal: Rasbiologins (svenska) historia

                  Möt journalisten och författaren Ola Larsmo och historikern Maria Björkman i ett samtal om den svenska rasbiologins betydelse.
                   Speltid - 1:39:46

                   Samtalskväll: Min okända historia

                   Tecknarna och författarna Mats Jonsson och Joanna Rubin Dranger samtalar utifrån sina böcker ”När vi var samer” och ”Ihågkom oss till liv”.
                    Speltid - 1:18:53

                    Frukostseminarium: Antiziganism i historien och idag

                    Hur kan kunskap om diskrimineringen mot romer i historien bidra till och vara en viktig utgångspunkt för arbetet med att förbättra situationen för romer i dag?
                     Speltid - 59:58

                     Hur arbetar offentlig sektor mot rasism?

                     Alla medborgare har rätt att få ett likvärdigt och bra bemötande av offentliga aktörer. Samtidigt finns en risk att mötena påverkas av begränsande normer eller stereotypa föreställningar. Panelsamtal med representanter från Polismyndigheten, Försäkringskassan och Forum för levande historia.
                      Speltid - 1:30:20

                      Seminarium om rapporten Antisemitism i Sverige

                      Antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället. Det visar en kartläggning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2005 och 2020. Rapportförfattarna Henrik Bachner och Pieter Bevelander diskuterar rapporten.
                       Speltid - 1:13:53

                       Samtal: Vad kan historien lära oss om dagens afrofobi?

                       Vad hade Sverige för roll i den transatlantiska slavhandeln och kolonialismen? Vem har skrivit historien och vad betyder den för förståelsen av rasismen mot afrosvenskar i Sverige i dag? Panelsamtal med efterföljande frågestund (75 min).
                        Speltid - 1:23:44

                        Frukostseminarium: Rasism mot samer i historien och idag

                        Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien. Ett digitalt panelsamtal om koloniseringen av Sapmi, försvenskningspolitiken och rasbiologin (103 min).

                        Diskussionsmaterial om rasism för arbetsplatser

                         Filmer med samtalsfrågor

                         För arbetsplatser: Kortfilmer med samtalsfrågor som visar olika vardagssituationer och väcker frågor om rasism. 

                          Podden Prata rasism

                          Följ med i en serie samtal med forskare och experter från offentlig sektor samt civilsamhället. Lyssna och reflektera, själv eller tillsammans med andra.

                           Ljuddraman om bemötande med reflektionsfrågor

                           Här kan du lyssna på olika fiktiva bemötandesituationer, baserade på verkliga händelser. Under varje ljuddrama finns reflektionsfrågor.

                           Fortbildningar om rasism

                           Här hittar du fortbildningar om rasism för offentlig sektor och för personal i skolan.

                            Svåra frågor i klassrummet

                            En kurs för lärare som vill veta mer om hur du kan bemöta intolerans, extremistiska uttalanden, konspirationsteorier, antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta”.

                             Att motverka rasism i förskolan och skolan

                             I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan med forskarna Emma Arneback och Jan Jämte.

                              Kan vi prata om rasism?

                              Är ni en grupp på din arbetsplats som vill ha mer kunskap om rasism? Boka en fortbildning!

                               Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

                               En webbfortbildning för dig som arbetar på en myndighet, i en kommun eller region. Du får grundläggande kunskap och verktyg för ett inkluderande bemötande.

                               Undervisningsmaterial om rasism

                                Om rasism

                                Ett undervisningsmaterial för gymnasium och vuxenutbildning med faktatexter om rasismens långa historia. Materialet ger en bättre uppfattning om vad rasism är och bakgrund till en del av den rasism och de fördomar som finns i samhället idag.

                                 (O)mänskligt

                                 Ett undervisningsmaterial om rasbiologins historia och dess framväxt i Sverige.

                                  Vad är folkmord?

                                  Ett undervisningsmaterial där elever får lära sig om, och jämföra, tre folkmord i tre olika delar av världen.

                                   Antisemitism — då och nu

                                   Fördomar och hat mot judar kallas antisemitism. Det här materialet handlar om antisemitism förr i tiden och idag.

                                    Källkritik, historiebruk & rasism

                                    Ett interaktivt undervisningsmaterial där dina elever får öva förmågorna källkritik och historiebruk.

                                     Antiziganism i historien och idag

                                     Ett undervisningsmaterial för gymnasium och vuxenutbildning som ger kunskap om romers historia och förståelse för var fördomar om romer kommer ifrån.

                                     Myndigheters arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi

                                     Forum för levande historia har i uppdrag att samordna regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

                                      Myndigheters arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

                                      Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott. Här hittar du information om myndighetsnätverket och myndigheters uppdrag och redovisningar.

                                       Samlat grepp mot rasism och hatbrott

                                       Här hittar du regeringens samlade arbete mot rasism och hatbrott, samt åtgärdsprogram mot rasism.