Till innehåll

Filmer med samtalsfrågor

Kortfilmer som visar olika vardagssituationer och väcker frågor om rasism. Till varje film finns samtalsövningar att använda för vidare diskussion. Situationen i filmen bygger på verkliga händelser, men de medverkande är skådespelare. Platser och namn har inget med verkligheten att göra.

Film 1

Speltid - 1:25

Film 1

Tre personer som arbetar inom sjukvården.

Film 2

Speltid - 2:07

Film 2

Bilden visar tre kvinnor som fikar.

Film 3

Speltid - 2:32

Film 3

Tre personer som står vid en dator.

Film 4

Speltid - 2:26

Film 4

Bilden visar en grupp människor.

Film 5

Speltid - 2:50

Film 5

En man och en kvinna som pratar på en bänk.

Film 6

Speltid - 1:46

Film 6

Bilden visar en man.

Relaterat

  Rasism

  Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.

   Ljuddraman om bemötande med reflektionsfrågor

   Här kan du lyssna på olika fiktiva bemötandesituationer, baserade på verkliga händelser. Under varje ljuddrama finns reflektionsfrågor.

    Podden Prata rasism

    Följ med i en serie samtal med forskare och experter från offentlig sektor samt civilsamhället. Lyssna och reflektera, själv eller tillsammans med andra.