Till innehåll

Större övningar till Brottsplats Moskva

I de här övningarna får elever/deltagare lära sig mer om hur terrorn, förtrycket och kontrollen ständigt var närvarade i Sovjetunionens historia. Uppgifterna är tämligen omfattande och lämpar sig för fördjupningskurser på gymnasiet eller vuxenutbildning på motsvarande nivå.

Taggtråd och vakttorn.

Det före detta Gulag-lägret Perm-36, som ligger 10 mil nordöst om staden Perm. Foto: Ann Wikström.

För lärare: Om övningarna

Syftet är att elever/deltagare ska lära sig mer om hur terrorn, förtrycket och kontrollen ständigt var närvarade i Sovjetunionens historia. Uppgifterna är tämligen omfattande och lämpar sig för fördjupningskurser på gymnasiet eller vuxenutbildning på motsvarande nivå.

Elever/deltagare kan redovisa sina uppgifter som till exempel inlämningsuppgifter eller som muntliga presentationer. Till varje uppgift hör en frågeställning som ska besvaras med hjälp av källorna som är kopplade till respektive uppgift.

Det finns även en enklare mall som elever/deltagare kan följa för att strukturera uppgiften. Som pedagog kan du utveckla mallen och även lägga till om du vill att källorna ska redovisas löpande i texten.

Tidsåtgång: 4 – 6 lektioner.

Instruktion till elever/deltagare

I den här uppgiften ska du som elev/deltagare lära dig mer om hur terrorn, förtrycket och kontrollen fanns i alla delar av det sovjetiska samhället och var ständigt närvarande. Offren för massterrorn drabbades inte för att de hade begått något konkret brott eller handling utan kunde anklagas enbart för att de tillhörde en viss kategori av befolkningen som till exempel, social klass, etnicitet eller personer som var politiska motståndare eller anhöriga till någon som hade anklagats.

Du ska endast göra en av uppgifterna nedan. Till varje uppgift finns en beskrivning och ett antal texter som du ska läsa för att kunna göra uppgiften.

Uppgift 1

I denna uppgift ska du beskriva hur terrorn var en del av bolsjevikernas metod och ideologi redan från början. Undersök hur terrorn utövades och hur den ändrade form och intensitet under hela Sovjetunionens historia.

Material till uppgiften

Bakgrundstexter

Platserna i tidslinjen nedan

Uppgift 2: Vilka blev offer för massterrorn?

I den här  uppgiften ska du beskriva vilka som blev offer för massterrorn. De som blev offer drabbades inte för att de begått något konkret brott eller handling utan för att de tillhörde en viss kategori av befolkningen.

Material till uppgiften

Bakgrundstexter

Personer att läsa om

Platser att läsa om

Uppgift 3: Terrorn skulle ge sken av att följa lagen

Det stora terrormaskineriet skulle ge sken av att man följde lagen. Människor som arresterades fick en specifik anklagelse och man genomförde förhör och utredningar innan den anklagade dömdes i en domstol. Men allt var arrangerat.

Material till uppgiften

Bakgrundstexter

Personer att läsa om

Platser att läsa om

Relaterat

  Se alla övningar i undervisningsmaterialet

  Ett undervisningsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet, om platser i Moskva som kan berätta historien om terrorn och förtrycket i Sovjetunionen under 1900-talet.

   Elevtidning om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

   Elevtidningen skildrar på ett lättillgängligt sätt händelser i Sovjet, Kina och Kambodja ur ett ungdomsperspektiv. 
    Speltid - 4:43

    Kortdokumentär: Från dröm till terror

    Del 1 av 16 "Från dröm till terror – en film om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten".