Till innehåll

Journalist eller guide

I den här övningen får elever/deltagare välja mellan att vara journalist eller guide som arbetar med att berätta om platser i Moskva och dess betydelse i den Sovjetiska regimens system för att utöva terror, förtryck och kontroll.

För lärare: Om övningen

I den här uppgiften ska elever/deltagare utveckla kunskaper om platser och byggnader som användes av Sovjetregimen för att utöva terror, förtryck och kontroll. Genom att studera platserna kan elever/deltagare utveckla förståelse för hur regimen byggde upp sitt system för att utöva i det närmaste total kontroll över befolkningen.

Elever/deltagare kan välja mellan att vara journalist eller guide som arbetar med att berätta om platser och dess betydelse i regimens system för att utöva terror, förtryck och kontroll.

Till uppgiften finns en enklare mall som elever/deltagare kan följa. Som pedagog kan du utveckla mallen så att den passar dina elever/deltagare.

Tidsåtgång: en till två lektioner.

Instruktioner till elever/deltagare

I den här uppgiften kan du välja mellan att vara en journalist eller en guide som berättar om platser och deras betydelse i det system Sovjetunionen byggde upp för att utöva terror, förtryck och våld för att kontrollera befolkningen. Som journalist eller guide är du också intresserad av om det finns några minnesmärken vid de platser du besöker. När du gör din uppgift ska du endast använda dig av materialet Brottsplats Moskva och välja ut några av platserna. Till uppgifterna finns också en enklare mall du kan följa i arbetet med uppgiften.

Övning: Journalist

Du arbetar som journalist för en större svensk dagstidning. Du har fått i uppgift att resa till dagens Moskva för att skriva ett historiereportage om hur Sovjetunionen utövade terror, förtryck och våld mot sin befolkning. När du är på plats upptäcker du att du inte kan få med allt utan måste begränsa dig. Du väljer mellan att skildra något av följande:

Skenrättegångar och skådeprocesser

Vilken funktion hade de rättegångar som sovjetregimen utvecklade? Vad hände vid följande platser?

Ta hjälp av texterna på följande länkar.

Tvångsarbete - Gulag i Moskva

Med hjälp av texterna på länkarna. Försök besvara följande frågor.

Varför utvecklades tvångsarbete i Moskva? Vad hände vid platserna? Varför uppfördes byggnaderna?

Nomenklaturan

Med hjälp av texterna på länkarna. Försök besvara följande frågor.

Vad var Nomenklaturan? Förklara vad Huset vid kajen och Änkehuset var för något och vad som hände med människorna som levde där.

Dissidenterna

Med hjälp av texterna på länkarna. Försök besvara följande frågor.

Vilka var dissidenterna? När och hur protesterade de mot sovjetregimen? Förklara även hur Pusjkintorget, Triumftorget och Serbskij-institutet kopplas ihop med dissidenterna.

Mall för hur du ska skriva ditt reportage

 • Inled med att skriva om Sovjetunionen och Bolsjevikerna.
 • Förklara sedan vad som menas med totalitär stat.
 • Skriv sedan om det du valt att skildra.
 • Sedan skriver du om platserna som finns med.
 • Berätta om vilken betydelse platserna hade för att utöva terror, förtryck och våld.
 • Förklara med egna ord vad du tycker platserna berättar. 
 • Sammanfatta din text och skriv ett kort avslut.

Övning: Guide

Du arbetar som guide i dagens Moskva och vill utveckla nya historiska guidade turer utifrån ett material du hittat på Internet, Brottsplats Moskva. I dina guidade turer vill du visa hur sovjetregimen utövade terror, förtryck och våld mot sin befolkning. Det är många platser och du väljer mellan att skildra något av följande:

Fängelser

Du vill göra en guidad tur om fängelserna i Moskva Du åker tilll Butyrka, Lefortovo och Suchanovka för att berätta om fängelserna och vad de fyllde för funktion i Sovjetunionen.

Ta hjälp av texterna på följande länkar.

Sjarasjkor

Du vill göra en guidad tur om de specialfängelser som utvecklades. Berätta vad en Sjarasjka var för något och om platserna på länkarna nedan. Vad fyllde sjarasjkorna för funktion i Sovjetunionen?

Ta hjälp av texterna på följande länkar.

Massgravar och avrättningsplatser

Du vill göra en guidad tur om avrättningsplatser och massgravar men upptäcker att det är många fler än vad du trott.

Välj ut två av följande platser: Vagankovo, Nya Donskoj, Butovskij poligon eller Kommunarka och berätta om dem. Berätta också om det finns något minnesmärke kopplat till platserna.

Ta hjälp av texterna på följande länkar.

Partiet

Du vill göra en guidad tur om Bolsjevikerna/kommunistpartiet, det enda tillåtna partiet i Sovjetunionen. I din guidade tur vill du lyfta ett antal platser som kan kopplas ihop med partiet. Du väljer att berätta om Högkvarteret för Komintern, Hotell Lux och Högkvarteret för Komsomol. Förklara vilken betydelse platserna hade för partiet.

Ta hjälp av texterna på följande länkar.

Mall för din guidade tur

 • Inled med att berätta om Sovjetunionen och Bolsjevikerna.
 • Förklara sedan vad som menas med totalitär stat.
 • Berätta sedan om det du valt att skildra.
 • Sedan går du igenom platserna du tog med i din guidade tur.
 • Berätta om vilken betydelse platserna hade för att utöva terror, förtryck och våld.
 • Förklara med egna ord vad du tycker platserna berättar.
 • Avsluta med att sammanfatta din guidade tur.

Relaterat

  Se alla övningar i undervisningsmaterialet

  Ett undervisningsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet, om platser i Moskva som kan berätta historien om terrorn och förtrycket i Sovjetunionen under 1900-talet.

   Elevtidning om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

   Elevtidningen skildrar på ett lättillgängligt sätt händelser i Sovjet, Kina och Kambodja ur ett ungdomsperspektiv. 
    Speltid - 4:43

    Kortdokumentär: Från dröm till terror

    Del 1 av 16 "Från dröm till terror – en film om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten".