Till innehåll

Att minnas historien – historiebruk

I den här övningen får elever/deltagare lära sig mer om hur man i Ryssland i dag minns terrorn, förtrycket och kontrollen som var genomgående i hela Sovjetunionens historia.

Ett monument bestående av en stenbumling.

Solovetskij-stenen, ett av de första och kanske viktigaste minnesmärkena över offren för sovjetregimens terror mot den egna befolkningen. Foto: Ann Wikström.

För lärare: Om övningen

Tidsåtgång: en till två lektioner.

Syftet med den här uppgiften är att elever/deltagare ska lära sig mer om hur man i Ryssland i dag minns terrorn, förtrycket och kontrollen som var genomgående i hela Sovjetunionens historia. Med hjälp av bakgrundstexten och texterna om organisationen Memorial och ett antal valda minnesmärken ska eleverna/deltagarna reflektera över historiebruket i dagens Ryssland.

Uppgiften kan genomföras både individuellt och i grupp. Hur elever/deltagare redovisar sina svar avgörs av pedagogen. Exempelvis kan elever/deltagare lämna in en skriftlig reflektion eller så kan uppgiften genomföras som en klassrumsdiskussion.

Före uppgiften genomförs är det bra om elever/deltagare känner till begreppet historiebruk och vilka olika typer av historiebruk som finns. Den här filmen om historiebruk kan användas som introduktion.

Speltid - 3:05

Introduktion till historiebruk

Instruktion till elever/deltagare

I denna uppgift ska du lära dig mer om hur man i dagens Ryssland minns terrorn under Sovjetunionen. Genom att studera organisationen Memorial och ett antal minnesplatser ska du fundera över vilka minnesmärken som finns och hur historien skildras vid dessa minnesmärken. Besvara frågorna nedan med hjälp av materialet.

 • Vad menas med historiebruk och vilka olika typer av historiebruk finns?
 • Läs texten Bakgrund: om minneskultur i dagens Ryssland. Vad är den statliga officiella hållningen till minnesmärken och historiebruk i dagens Ryssland?
 • Vad arbetar organisationen Memorial med? Memorial
 • Varför finns det minnesmärken vid följande platser: Solovetskijstenen Gogolboulevarden Den sista adressen? Berätta både om platserna och om minnesmärkena.
 • Finns det något i texterna som visar att det finns olika uppfattningar om vad och hur man ska minnas historien?
 • Vilken typ av historiebruk är dessa minnesmärken exempel på?
 • Vad kan du hitta för information om vad som hänt med memorial idag (kom ihåg att redovisa dina källor)?

Relaterat

  Se alla övningar i undervisningsmaterialet

  Ett undervisningsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet, om platser i Moskva som kan berätta historien om terrorn och förtrycket i Sovjetunionen under 1900-talet.

   Elevtidning om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

   Elevtidningen skildrar på ett lättillgängligt sätt händelser i Sovjet, Kina och Kambodja ur ett ungdomsperspektiv. 
    Speltid - 4:43

    Kortdokumentär: Från dröm till terror

    Del 1 av 16 "Från dröm till terror – en film om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten".