Till innehåll

Memorial

Memorial är en människorättsorganisation som bildades i Sovjetunionen i slutet av 1980-talet, under perestrojkaperioden, för att lyfta fram minnet av den politiska repressionens offer. 

Den här sidan är en del av materialet Brottsplats Moskva. Ett faktamaterial om platser och institutioner i Moskva som använts för att utöva förtryck mot befolkningen i Sovjetunionen och Ryssland under 1900-talet.

En kvinna i 40-årsåldern gestikulerar och ser ut att engagerat berätta något.

Alexandra Polivanova, styrelsedamot i Memorial, på besök hos Forum för levande historia den 5 december 2022.

Memorial är en människorättsorganisation som bildades i Sovjetunionen i slutet av 1980-talet, under perestrojkaperioden, för att lyfta fram minnet av den politiska repressionens offer. Memorial har forskat och samlat och dokumentation kring Sovjetunioners totalitära historia, men också övervakat brott mot de mänskliga rättigheterna i dagens Ryssland.

Memorial har haft en unik roll i Ryssland, och gjort ett oerhört viktigt arbete när det gäller att lyfta fram sanningen om den sovjetiska terrorn. Memorial har bland annat byggt upp en omfattande databas över offer för den politiska repressionen och samlat ett enormt arkiv med överlevandes berättelser. Genom en mängd aktiviteter som publikationer, utställningar, seminarier och samarbeten med skolor har man spritt man kunskap om repressionen i Sovjetunionen och bevarat minnet av offren.

Ett av Memorials projekt är Det är just här (Это прямо здесь) där man samlat information om platser i Moskva som hör ihop med terrorn och förtrycket i Sovjetunionen: https://topos.memo.ru

Under de senaste åren har Memorial utsatts för allt större press och förföljelse från myndigheterna. 2012 införde den ryska regimen en ny lag som sa att alla organisationer som tar emot ekonomiskt bidrag från utlandet och sysslar med ”politisk verksamhet” måste vara registrerade som ”utländska agenter”. Denna nya lag var en del i regimens försök att tysta det oberoende civilsamhället, och drabbade även Memorial, som av myndigheterna stämplades som ”utländsk agent”.

I december 2021 förbjöds Memorial av Rysslands högsta domstol, anklagade för att ha brutit mot agentlagen. Under rättegången påstod åklagarsidan att Memorial ”skapar en lögnaktig bild av Sovjetunionen som en terroriststat” och ”får oss att skämmas över det sovjetiska förflutna, istället för att minnas dess ärorika historia”.

Trots tvångsstängningen fortsätter Memorial sitt arbete, men nu som oregistrerad organisation, vilket i Ryssland är mycket komplicerat och riskfyllt.

Memorial tilldelades Nobels fredspris 2022.

Det är konstigt att få fredspriset när det inte är fred.

Alexandra Polivanova, styrelseledamot i Memorial, 2022.

Memorials webbsida www.memo.ru uppdateras inte längre eftersom organisationen likviderats, men man kan fortfarande via sidan ta del av databaser och annat material som Memorial sammanställt under åren.

Sidan uppdaterades senast 2023-06-14.

Fler delar av Brottsplats Moskva

  Läs om fler personer och institutioner

  Här hittar du texter som ger sammanhang och bakgrund till de platser och institutioner som finns att utforska i materialet Brottsplats Moskva.

   Tidslinje över 1900-talet i Ryssland och Sovjet

   En tidslinje över centrala händelser.

    Platser

    Lär känna ett urval av platser och byggnader i Moskva som åskådliggör Sovjetregimens terror mot den egna befolkningen.

    Mer om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

     Mer fakta

     Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av kommunistiska regimer i olika länder. Brotten riktades ofta mot den egna befolkningen som utsattes för tvångsförflyttning, svält, tortyr eller avrättningar.

      Vittnesmål

      Här hittar du vittnesmål från personer som berättar om sina erfarenheter från olika kommunistiska regimer.

       Undervisningsmaterial