Till innehåll

Nätverk för en stärkt demokrati

Ett nätverk för myndigheter och organisationer som genomför demokratistärkande insatser.

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna ett nätverk med myndigheter och organisationer som genomför demokratistärkande insatser. Några gånger per år bjuder vi in till digitala nätverksträffar som ger olika perspektiv på demokratistärkande arbete. Träffarna är en blandning av kompetensutveckling, samordning och erfarenhetsutbyte.

Vill du ingå i nätverket?

Du som arbetar med demokratifrågor på en myndighet eller inom offentlig sektor är välkommen att bli medlem i nätverket. Då får du inbjudan till träffarna samt dokumentation efteråt. Vänligen kontakta demokrati@levandehistoria.se

Kommande träffar under 2023

 • 25 maj kl. 9-12
 • 27 september kl. 9-12
 • 15 november kl. 9-12

Träffarna genomförs digitalt via Zoom.  Program och information om anmälan kommer under våren.

Dokumentation

Här hittar du dokumentation från nätverksträffarna. Sidan kan endast nås av nätverkets medlemmar.

Relaterat

  Om demokrati

  Gå till våra faktasidor om Demokrati. Här hittar du allt från definition och historia till rapporter och undersökningar.

   Myndigheters arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

   Läs om vårt uppdrag att samordna och följa upp regeringens plan "Samlat grepp mot rasism och hatbrott - nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott". Här finns också ett nätverk.