Till innehåll

Brottsplats Moskva: Platser

Genom att studera specifika platser i Moskva som är kopplade till den sovjetiska terrorn och förtrycket, kan vi få en bild av det våldsmaskineri som byggdes upp i Sovjetunionen.

Den här sidan är en del av faktasidorna "Brottsplats Moskva" och här berättas om specifika platser, institutioner och personer. För dig som vill läsa om bakgrund och se händelseutveckling på en tidslinje finns fler delar av materialet här.

Hitta platser via karta

Klicka på en kartnål för att lära dig om de olika platsernas betydelse för terrorns maskineri.

Hitta samma platser via teman

Platserna nedan är indelade i olika kategorier och representerar olika delar av makten, förtrycket och terrorn:

 • Säkerhetstjänsten
 • Koncentrationsläger
 • Barn under terrorn
 • Antisemitism
 • Skenrättegångar
 • Tvångsarbete
 • Fängelser
 • Sjarasjkor
 • Massgravar och avrättningsplatser
 • Kulturlivet
 • Nomenklaturan
 • Partiet
 • Dissidenterna
 • Att minnas

  Säkerhetstjänsten

  Mitt i centrala Moskva ligger Lubjankatorget. Här har den ökända säkerhetstjänsten (under olika namn) haft sitt högkvarter ända sedan 1919.

   Koncentrationsläger

   Ivanovskijklostret kom efter bolsjevikernas statskupp 1917 att användas som fängelse, koncentrationsläger och arbetsläger.

    Barn under terrorn

    Under den stora terrorn 1937–1938 arkebuserades nästan 700 000 personer i Sovjetunionen, och lika många skickades till slavarbete i lägren. I Danilovklostret drevs ett uppsamlingshem för gatubarn, minderåriga brottslingar och barn till ”folkfiender” som dödats eller arresterats.

     Antisemitism

     Judiska antifascistiska kommittén (JAK) bildades 1942 av ledande judiska kulturpersoner och intellektuella i Sovjetunionen. I själva verket skapades JAK på Stalins order. Genom JAK ville Stalin påverka den internationella opinionen och mobilisera stöd för Sovjetunionen i kriget mot Nazityskland. Samtidigt fanns ända fram till Sovjetunionens sammanbrott en statligt sanktionerad antisemitism och diskriminering av judar i landet. 

     Skenrättegångar

      Tekniska museet – poesi och skådeprocesser

      Tekniska museet användes flera gånger under 1920-talet för bolsjevikregimens politiska skådeprocesser – uppgjorda rättegångar vars syfte var att peka ut fiender till sovjetmakten.

       Fackföreningarnas hus – en scen för dödliga skådespel

       Här hölls på 1930-talet de offentliga skådeprocesser som kom att kallas Moskvarättegångarna och som utplånade en stor del av bolsjevikernas gamla garde.

        Militärkollegiet – ”10 år utan rätt att brevväxla”

        Högsta domstolens militärkollegium spelade en central roll i den politiska terrorn under 1930- och 1940-talet.

        Tvångsarbete

         Moskvakanalen – ett gigantiskt byggprojekt

         Mellan 1932 och 1937 byggdes den 128 km långa kanalen som förenar floderna Moskva och Volga. Fångarna som byggde Moskva-Volgakanalen arbetade under obeskrivligt svåra förhållanden.

          MGU – den största av stalinskraporna

          Efter kriget, i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet, byggdes i Moskva sju skyskrapor på strategiska platser. De brukar kallas stalinskraporna, och var inspirerade av och skulle överträffa, Manhattans skyskrapor.

           Gagarinplatsen – hus byggda av lägerfångar

           Under sovjettiden bodde det ledande skiktet i samhället i hus med en standard som vanliga människor bara kunde drömma om. Dessa två byggnader vid Gagarinplatsen är just två sådana hus, byggda av lägerfångar.

           Fängelser

            Butyrka – Moskvas största fängelse

            Butyrka är det äldsta och även det största fängelset i Moskva.

             Lefortovo – det hemligaste och mest fruktade fängelset

             Lefortovo är kanske Rysslands mest kända eller snarare ökända fängelse, och det används än idag som häkte av den nuvarande ryska säkerhetstjänsten.

              Suchanovka – Berijas tortyrfängelse

              Säkerhetstjänstens hemliga fängelse för politiska fångar. Genom Suchanovkas tortyrkammare skulle tiotusentals fångar passera fram till 1952 då fängelset stängdes. Få av fångarna överlevde och kunde berätta vad som pågick inom fängelsets murar.

              Sjarasjkor

               Tupolev-sjarasjkan – flygkonstruktörernas Gulag

               I östra Moskva ligger en byggnad som under några år inrymde ett fängelse för vetenskapsmän och specialister, en så kallad sjarasjka. Just den här kom att kallas Tupolev-sjarasjkan.

                Sjarasjkan i Marfino – helvetets bästa och yttersta krets

                Under Sovjettiden användes byggnaden under en period som straffkoloni för minderåriga, och under åren 1947–1953 inrymdes här ett specialfängelse för forskare och specialister, en så kallad sjarasjka.

                Massgravar och avrättningsplatser

                 Vagankovo – massgravarnas kyrkogård

                 Vagankovo-kyrkogården i nordöstra delen av Moskva är en av de platser i staden där man med stöd av arkivmaterial med säkerhet vet att offer för sovjetterrorn ligger begravda.

                  Nya Donskoj – ”aska ingen efterfrågat”

                  Under sovjetmaktens terror avrättades bara i Moskva över 40 000 människor för politiska brott, och Nya Donskoj-kyrkogården blev en av de platser där man under 1930–1950-talen begravde de avrättade.

                   Butovskij poligon – den stora terrorns största avrättningsplats

                   Under planeringen av den stora terrorn insåg de ansvariga myndigheterna att de platser som användes för avrättningar inne i Moskva inte skulle räcka till. Därför blev det nödvändigt att inrätta nya avrättningsplatser och massgravar utanför staden. Butovskij poligon var en av dem. 

                    Kommunarka – från datja till avrättningsplats och massgrav

                    Strax söder om Moskva ligger Specialobjekt Kommunarka, ett stort område med massgravar från Stalintiden.

                    Kulturlivet

                     Sovjetiska författarförbundet

                     Genom Författarförbundet ville Stalin få total kontroll över hela den kreativa processen. Författarna, eller ”själens ingenjörer”, som han tyckte om att kalla dem, skulle ledas av partiet och använda sin talang i partiets tjänst.

                      Författarlägenheter – för de lojala och priviligierade

                      1937 byggdes speciella författarlägenheter åt framträdande medlemmar i det sovjetiska författarförbundet – ett förbund som Stalin skapade 1932 för att ta kontroll över litteraturen och se till att författarna tjänade partiet.

                      Nomenklaturan

                       Huset vid kajen – ett paradis för de utvalda

                       Det berömda Huset vid kajen som byggdes 1928–1931 för regeringsmedlemmar och andra högt uppsatta partifunktionärer. I bostadsbristens Moskva ville man här skapa ett utopiskt bostadsområde för den nya sovjeteliten.

                        Änkehuset – ett av de mest drabbade

                        Under Stalinterrorn avrättades minst 65 av de boende i huset och ännu fler arresterades. Inte en enda trappuppgång undkom terrorn.

                        Partiet

                         Komintern – världsrevolutionens lojala undersåtar

                         Komintern, som också kallades Tredje Internationalen, skapades i Moskva 1919, som en sammanslutning av kommunistpartier. Syftet var att sprida världsrevolutionen.

                          Hotell Lux – Kominterns gyllene bur

                          Hotell Lux kom att användas som bostadshotell för den Kommunistiska Internationalen. Här inhystes kommunister från hela världen som kommit till Sovjetunionen. Många av världskommunismens kända namn har under någon period bott på Hotell Lux.

                           Komsomol – för en ny generation kommunister

                           Det sovjetiska kommunistpartiets ungdomsförbund Komsomol skapades 1918. De unga skulle lära sig att bygga det nya samhället och anamma den nya kollektiva livsstilen. Under Stalin blev Komsomol en massrörelse med allt större betydelse i samhället.

                           Dissidenterna

                            Pusjkintorget – symbol för politiskt motstånd

                            Pusjkintorget, med statyn av den ryske poeten Aleksandr Pusjkin (1799–1837) blev under 1960- och 70-talen en samlingsplats för dissidentrörelsens demonstrationer, som ofta slutade i sammandrabbningar med säkerhetstjänsten KGB. 

                             Triumftorget – poesi och motstånd

                             På Triumftorget i Moskva står en staty över författaren Vladimir Majakovskij, som av Stalin utsåg till sovjetepokens störste poet. Under sovjettiden hette torget Majakovskijtorget och blev i början av 1960-talet en samlingsplats för poeter och oliktänkande.

                              Serbskij-institutet – terror och läkarvetenskap

                              Serbskij-insitutet är Rysslands och tidigare Sovjetunionens ledande klinik för rättspsykiatri. Under 1960- och 70-talet blev institutet en symbol för Sovjetunionens politiska missbruk av psykiatrin.

                              Att minnas

                               Solovetskij-stenen – till minne av offren

                               Knappt synligt, i liten park invid Lubjankatorget, ligger ett av de första och kanske viktigaste minnesmärkena över offren för sovjetregimens terror mot den egna befolkningen.

                                Gogolboulevarden – här bodde några av terrorns offer

                                Att utgå från adresser och husen där offren bodde, ger en väldigt konkret känsla för omfattningen av den Sovjetiska terrorn. Om man går längs hela Gogolboulevarden kommer man att passera förbi de hus där sammanlagt minst 39 av de boende avrättades – de flesta under åren 1937–1938.

                                 Den sista adressen – ett sätt att minnas de som försvann

                                 På flera hus i Moskva finns minnesplaketter. De berättar om personer som bodde där och som drabbades av den politiska terrorn under Sovjettiden. Personer som arresterades och fördes iväg för att sedan aldrig återvända. 

                                 Relaterat

                                  Hitta undervisningsmaterial om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

                                   Forskningsöversikt: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

                                   En kartläggning från 2008 av olika perspektiv på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

                                    Vittnesmål från kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

                                    I Forum play hittar du vittnesmål från personer som berättar om sina erfarenheter från kommunistiska regimer.