Vilka är förnekarna?

Politiskt drivs förnekandet främst i olika antisemitiska, högerradikala och nazistiska sammanhang där man ser ”lögnen om Förintelsen” som ett hinder för att nå politisk framgång. Det har också en roll i arabiska nationalistiska och/eller islamistiska rörelser och stater som sätter kampen mot Israel och ”sionismen” i centrum.

I mindre utsträckning dyker det även upp i vissa vänsterextrema kretsar, som uppfattar att Förintelsen står i vägen för den allt överordnade kampen mot imperialism, kolonialism och ”sionism”, och som betraktar Nazitysklands fiender som lika stora eller större förbrytare. Den senare uppfattningen företräds även av en del pacifister.

Även om det inte finns några vattentäta skott mellan skikten kan förnekandets organisering liknas vid en tredelad pyramid. Den översta delen bebos av en mycket liten grupp självutnämnda experter.

I pyramidens mellanskikt återfinns en disparat och betydligt större samling propagandister, det vill säga personer och organisationer som förmedlar det översta skiktets s.k. forskning, ofta i populariserad form.

Pyramidens bas utgörs av vad som kan kallas konsumenterna, som surfar runt bland förnekarsajter och Youtube-klipp på nätet, postar inlägg på sociala medier, prenumererar på tidskrifter, köper litteratur och dvd:er och lyssnar på musik som sprider förnekaridéer.