Antisemitism — då och nu

I det här digitala materialet får du lära dig om antisemitism i historien och i dag, och vad du kan göra för att bemöta antijudiska uppfattningar.

Materialet är kostnadsfritt och riktar sig i första hand till högstadiet och gymnasiet. Det är framtaget av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia.

Till materialet

I det här materialet får du lära dig om antisemitism i historien och i dag, och vad du kan göra för att bemöta antijudiska uppfattningar.

Till materialet

Om materialet

Här hittar du mer information om materialet och hur det är upplagt.

Om materialet