Till innehåll

Faktatexter: Vad är folkmord?

Genom att läsa om, och jämföra, tre av de folkmord som skedde under 1900-talet kan vi se liknande mönster och steg som ledde fram till folkmord.

Illustration på en skugga med en man som siktar med ett gevär. Bilden är grön, vit och svart i olika nyanser.

Introduktion

I det här materialet får du lära dig om, och jämföra, tre olika folkmord i tre olika delar av världen. Förintelsen, folkmordet i Kambodja och folkmordet i Rwanda.

Folkmord kan ske var som helst i världen. Genom att jämföra tre av de folkmord som skedde under 1900-talet kan vi se liknande mönster och steg som ledde fram till folkmord.

Forskaren Gregory H. Stanton har gjort en modell med steg som lett fram till folkmord. I materialet får du lära dig om stegen genom att jämföra de tre olika folkmorden.

Genom att ha kunskap om dessa steg steg kan vi reagera om vi ser dem hända.

Under andra världskriget 1939–1945 mördade nazisterna nästan 6 miljoner judar i Förintelsen.
Efter andra världskriget skapade Förenta nationerna (FN) en internationell lag för att kunna förhindra och bestraffa liknande händelser i framtiden. Lagen talar om vilka brott som ska ses som folkmord. Den kallas Folkmordskonventionen och antogs 1948.

Syftet med Folkmordskonventionen var att förhindra liknande brott som de folkmord som skett under andra världskriget. FN ville att den skulle fungera som ett verktyg för att kunna stoppa framtida massmord och förföljelser och kunna straffa de som utfört brott som kan klassas som folkmord.

FN har infört flera lagar om internationella brott som FN:s medlemsstater ska följa för att förhindra att folkmord händer igen.

Internationella brott

Efter andra världskriget skapde Förenta nationerna (FN) en internationell lag för att kunna förhindra och bestraffa liknande händelser i framtiden. Lagen talar om vilka brott som ska ses som folkmord. Den kallas Folkmordskonventionen och antogs 1948. Syftet med Folkmordskonventionen var förhindra liknande brott som de folkmord som skedde under andra världskriget.

FN ville att den skulle fungera som ett "verktyg" för att kunna stoppa framtida massmord och förföljelser och kunna straffa de som utfört brott som kan klassas som folkmord. FN har infört flera lagar om internationella brott som FN:s medlemsstater ska följa för att förhindra att folkmord ska hända igen.

Den Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, Nederländerna, dömer i dessa fall idag.

Under Internationella brott finns

Illustration med Förenta nationernas blåvita flagga mot en en molnig himmel.

Förenta nationernas flagga. Illustration: Forum för levande historia

Bakgrund till tre olika folkmord

Här hittar du en kort bakgrund till, och jämförelse mellan, tre folkmord.

Åtta steg mot folkmord

Folkmord har genomförts flera gånger i historien, mot olika folkgrupper och i olika länder. 

Folkmord sker i flera steg. Stegen liknar varandra i olika folkmord. 

1

Klassificering 

En grupp väljs ut på grund av sin religion, etnicitet eller var de bor. 
Skapar ett ”vi” mot ”dom”.

2

Symbolisering 

Den grupp som valts ut måste bära märken eller kläder som visar vilka som tillhör gruppen och de beskrivs med nedsättande begrepp som ”giriga”, ”utlänningar”, ”inte lojala”.

3

Diskriminering 

Den utvalda gruppens rättigheter begränsas och ägodelar och 
medborgarskap tas ifrån de som tillhör gruppen. 

4

Avhumanisering 

Ledare och propaganda talar om att den utvalda gruppen inte är 
lika mycket värda. Den utvalda gruppen beskrivs som till exempel djur.

5

Organisering 

Folkmord är alltid organiserade. Ofta kan det vara de som leder en stat som ligger bakom, men det kan även vara grupper som staten gömmer sig bakom.

6

Förberedelse 

Förövarna börjar förbereda för utrotning. De som ska mördas skrivs upp på listor eller den utvalda gruppen samlas ihop i fångläger, getton och områden. Gränserna stängs och vapen distribueras. Propaganda används för att tala om att det är rätt att mörda offren.

7

Massmord 

Massmord på den utvalda gruppen. Mördarna kallar det något annat än folkmord, till exempel ”utrensning”, då de inte tycker att den utvalda gruppen är människor som är lika mycket värda.

8

Förnekelse 

Förövarna säger att det inte var folkmord eller ger ursäkter för det de gjort.

De beskrivna stegen av folkmord bygger på dr. Gregory H. Stantons modell. 
Stanton är grundare till organisationen Genocide Watch.

Illustration med ett fotspår efter en soldatkänga

Hur dömdes de ansvariga för folkmorden?

Att förneka folkmord

Att förneka Förintelsen och folkmordet på judar kan vara ett brott i vissa länder.

Det finns fortfarande människor som förnekar att folkmord hänt.

 • Orsaker till att de säger det kan vara att det inte stämmer med deras egna politiska åsikt.
 • Många tycker att de har sanningen om vad egentligen hänt. Oftast har de en felaktig förståelse om folkmorden, förvärvad från ovetenskapliga källor.
 • Konspirationsteorier, att världen styrs eller kontrolleras av en grupp människor som bestämmer allt omkring oss.
 • Öppet hat mot gruppen som offren tillhör.
 • Viljan att förneka vissa grupper grundläggande rättigheter, för ’fienden’ förtjänar inga rättigheter.
Innehållet på sidan uppdaterades senast2022-06-09.

Andra delar av materialet

  Till materialets startsida

  Här hittar du till alla delar av undervisningsmaterialet.

   Tidslinjer – Vad är Folkmord

   Här finns fem tidslinjer över historiska händelser under 1900-talet i Europa, Mellanöstern, Nordöstra Afrika och Centralasien.

   Relaterat

    Se alla undervisningsmaterial

    Här hittar du som är lärare ett 30-tal olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.

     Utskrivbar utställning: Aldrig mer! Om folkmord

     1948 antog FN den folkmordskonvention som än i dag ska förhindra folkmord och lagföra förövare. Utställningen belyser konventionens bakgrund och ger exempel på mörka skeenden i historien och vår samtid där den har tillämpats.

      Fakta om folkmord

      Här hittar du information om folkmord och fakta om några folkmord i historien.