Faktaskrift - Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

Faktaskriften "Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer" är en genomgång av de grövsta brotten som begicks i Sovjet, Kina och Kambodja under åren 1917-1989. Läsaren får en kronologi över viktiga årtal i respektive land och en beskrivning av hur regimerna tog makten. De höll sedan befolkningarna i ett järngrepp genom bland annat skenrättegångar, deportationer, fängslanden och mord. Faktaskriften innehåller en mångfald ögonvittnesskildringar, dagböcker, autentiska dokument och foton som ger en bild av livet i de totalitära regimerna. I skriftens avslutning finns tre omfattande texter om ideologin, sammanhang och orsaker.

Författare till faktaskriften är fil dr Martin Alm.

Användande i skolan

För dig som vill använda faktaskriften i skolan rekommenderar vi att använda skriften främst som en fördjupning för lärare och ge elever varsitt exemplar av elevtidningen på samma tema. Som komplement finns även filmen Från dröm till terror, med tillhörande övningar.

Beställ

Pris: Materialet är kostnadsfritt, porto tillkommer

Ladda ner

Ladda ner Faktaskrift – Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer (22 MB)

Relaterat material