Till innehåll

Individer som drabbades

I med den här uppgiften får elever/deltagare lära sig mer om hur enskilda individer drabbades av Sovjetunionens terror, förtryck och kontroll. Genom att utgå från enskilda individer kan eleverna/deltagarna lära sig hur Sovjetregimen organiserades för att utöva i det närmaste total kontroll.

Två porträtt, rakt framifrån och i profil av en ung man, som med anklagande blick tittar in i kameran.

Varlam Sjalamov var en av alla drabbade. Här avbildad efter att han arresterats av säkerhetstjänsten NKVD. Bildkälla: Wikimedia Commons (public domain).

För lärare: Så här görs övningen

Eleverna/deltagarna läser om en person och om en eller flera platser som personen kan kopplas till. Uppgiften kan genomföras både individuellt och i grupp och du som pedagog avgör hur eleverna/deltagarna ska redovisa sina svar.

Tidsåtgång: en till två lektioner

Instruktion för elever/deltagare

I den här uppgiften ska du som elev/deltagare lära dig hur enskilda personer drabbades av Sovjetunionens terror, förtryck och kontroll. Genom att studera ett enskilt levnadsöde och ett antal platser som personen kan kopplas till, kommer du lära dig mer om hur Sovjetunionen organiserade samhället för att utöva i det närmaste total kontroll över befolkningen och hur oskyldiga människor drabbades.

Nedan finns fyra personer och ett antal platser som kan kopplas till dessa personer. Studera personen och platserna och gör sedan uppgiften som är kopplad till en särskild person. Stäm av med din lärare om hur du ska redovisa dina svar.

1

Varlam Sjalamov

Med hjälp av texter vi länkar till nedan - beskriv vem Varlam Sjalamov var och hur han blev en av alla de människor som drabbades av Sovjetunionens förtryck, terror och våld. Vad ”dömdes” han för och hur beskrev han sitt liv i fångenskap? Vilken roll hade Gulag och Butyrka i Sovjetunionens terrorregim?

2

Aleksandr Solzjenitsyn

Med hjälp av texterna vi länkar till nedan och bakgrundstexten i grå rutan - beskriv vem Aleksandr Solzjenitsyn var och hur han blev en av alla de människor som drabbades av Sovjetunionens förtryck, terror och våld. Vad ”dömdes” han för och hur skildrade han genom litteraturen sitt liv i fångenskap? Vilken roll hade Gagarinplatsen och Marfino i Sovjetunionens terrorregim?

3

Michail Bulgakov och Osip Mandelstam

Med hjälp av texterna vi länkar till nedan - förklara vilka Michail Bulgakov och Osip Mandelstam var, samt hur de drabbades av Sovjetunionens förtryck, terror och våld.

Förklara också vem Stalin var och vilken roll han hade i Bulgakov och Mandelstams liv.

Berätta också om författarlägenheterna i Sovjetunionen och hur lägenheterna skildras i litteraturen som nämns.

4

Barn under terrorn

Med hjälp av texterna vi länkar till nedan ska du förklara hur barnen i Sovjetunionen drabbades av regimens terror.

Beskriv vad som hände med alla de barn som förlorade sina föräldrar och hur regimen behandlade dessa barn.

Förklara också vem Julian Better är och hur han blev ett av alla de barn som drabbades av terrorn. Vad berättar han om att vara barn under terrorn?

Relaterat

  Se alla övningar i undervisningsmaterialet

  Ett undervisningsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet, om platser i Moskva som kan berätta historien om terrorn och förtrycket i Sovjetunionen under 1900-talet.

   Elevtidning om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

   Elevtidningen skildrar på ett lättillgängligt sätt händelser i Sovjet, Kina och Kambodja ur ett ungdomsperspektiv. 
    Speltid - 4:43

    Kortdokumentär: Från dröm till terror

    Del 1 av 16 "Från dröm till terror – en film om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten".