Övningar om Östtyskland

Övningarna är kopplade till filmen "Jag flydde från Östtyskland". Övningarna är anpassad för undervisning i klassrummet i årskurs 9 och gymnasiet.


Utan rättigheter – övning i mänskliga rättigheter

Muntlig övning i par


Diktaturens murar

Diskussionsfrågor


Att leva i Östtyskland

Muntlig övning i par


Demokrati - hur viktigt är det? – värderingsövning

Övning i helklass och grupp


Joachims berättelse

Kronologiövning i par eller grupp

Facit till övningen Joachims berättelse