Till innehåll

Kritiskt tänkande

Här finns material som uppmuntrar till kritiskt tänkande och som kan användas för att motverka och bemöta till exempel falsk information, konspirationsteorier och ryktesspridning.

Vad innebär kritiskt tänkande?

Varför är kritiskt tänkande viktigt för demokratin? Kan det vara farligt att vara alltför ifrågasättande? Kan kritiskt tänkande stärkas genom utbildning?

Kritiskt tänkande är både något som vi gör i allmänhet och i relation till specifika ämnesområden. Oavsett ämnesområde kan det finnas politiskt motiverade åsikter som inte har någon saklig eller vetenskaplig grund. Det finns otaliga aktörer som har intresse av att sprida falska eller felaktiga uppgifter. Genom utbildning är det möjligt att lära sig hur osanningar sprids, vad som är motiven bakom och hur felaktig och falsk information kan upptäckas.

Välj material

 • Kunskapsbank

MIK Sveriges kunskapsbank

En kunskapsbank med material från en mängd verksamheter som arbetar för att stärka medie- och informationskunnighet.

Mediemyndigheten

 • Undervisningsmaterial

Källkritik, historiebruk och rasism

Ett undervisningsmaterial för att öva förmågorna källkritik och historiebruk.

Forum för levande historia

 • Stödmaterial

Guide till källkritik för lärare

Stöd och inspiration i arbetet med att utveckla källkritik och källtillit.

Skolverket

 • Undervisningsmaterial

Propaganda – risk för påverkan

Ett undervisningsmaterial om vad som gör oss mottagliga för påverkan och om att stimulera kritiskt tänkande och källkritik.

Forum för levande historia

 • Film

Vad är konspirationsteorier?  

En film som introducerar vad en konspirationsteori är för något.

Forum för levande historia

 • Undervisningsmaterial

Propaganda och bilders makt 

Ett pedagogiskt material med fokus på grunderna i bildanalys och bilder som budskap.

Mediemyndigheten

 • Fakta för barn och unga
 • Film

Bli inte lurad  

En webbplats för att ge kunskap om desinformation, vilseledning och propaganda.

Myndigheten för psykologiskt försvar

 • Undervisningsmaterial

Källkritik (målgrupp: döva och nedsatt hörsel) 

Ett undervisningsmaterial om källkritik för elever som är döva eller har nedsatt hörsel.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

 • Undervisningsmaterial

Bad News game

Ett spel där du tar på dig rollen som spridare av fejknyheter.

Rise Interactive

 • Undervisningsmaterial

Nyhetsvärderaren   

Ett verktyg som lär ut en evidensbaserad metod för källkritik på nätet.

Rise Research Institutes of Sweden

 • Podd

Källkritik 

En podd om varför man ska prata om källkritik, källtillit och “fake news“ i skolan.

Skolinspektionen

 • Film

Källkoll – kriget i Ukraina 

Fyra filmer om källkritik och kriget i Ukraina.

UR

 • Film

Manhattan New School

En film om läraren Paula Rogovin och om hur hon undervisar.

UR

 • Podd

Kjellkritik 

Flera poddar om hur vi kan vara källkritiska i vår komplexa verklighet.

UR

 • Film

Vetenskap och kritiskt tänkande 

Föreläsning med Patrik Lindenfors som berättar om de bästa metoderna vi har för att nå kunskap.

UR