Till innehåll

Propaganda – risk för påverkan

Ett undervisningsmaterial om propaganda och om vad som gör oss människor mottagliga för påverkan.

Om materialet

”Propaganda – risk för påverkan” är ett digitalt undervisningsmaterial för åk 7-9 och gymnasiet. Genom att studera propagandans mekanismer samt förstå vad som gör oss människor mottagliga för påverkan kan vi bli bättre på att behandla manipulerande budskap som vi möter i vår vardag.

Materialet består av fyra olika delar som behandlar olika perspektiv på propaganda och påverkan. Varje del består av två till tre steg.

  Till materialets elevsida

  Här hittar du övningar om propagandans mekanismer och vad som gör oss människor mottagliga för påverkan.

   För lärare: Om materialet

   Tips för dig som lärare om hur du kan arbeta med materialet.

   Kopplingar till skolans styrdokument

   Webbmaterialet ”Propaganda” riktar sig till elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Här hittar du sammanställningar av kopplingar till kurs- och ämnesplaner i samhällskunskap, historia och svenska.