Till innehåll

Hantera kontroversiella och svåra frågor

Här hittar du arbetssätt som kan vara till stöd för att hantera frågor som väcker starka känslor och skapar spänningar i skolan eller folkhögskolan.  

Vilka frågor är kontroversiella och svåra?

Åsikter, tankar och värderingar som finns i vårt samhälle finns också representerade på skolor och folkhögskolor. Frågor som uppfattas som kontroversiella kan leda till motsättningar och starka känslor. Om de dessutom bottnar i antidemokratiska värderingar kan de vara särskilt svåra att bemöta. Alla kontroversiella och svåra frågor behöver därför hanteras och diskuteras.  

Vad är en kontroversiell fråga? Hur kan extrema och antidemokratiska uttryck hanteras? Vilka arbetssätt kan vara stöttande för att hantera kontroversiella eller svåra frågor? 

Välj arbetssätt

  • Stöd i arbetet

Undervisa om kontroversiella frågor

Stöd till lärare för att utveckla undervisning om kontroversiella frågor.

Europarådet

  • Stöd i arbetet

Hantera kontroversiella frågor

Ett verktyg som gör det lättare för rektorer och skolledare att hantera spänningsfält och undervisning om kontroversiella frågor i skolan.

Europarådet

  • Film

Komma igång med ”kontroversiella frågor”

Föreläsning till stöd för att komma igång och arbeta med Europarådets material om kontroversiella frågor i undervisningen och om skolans demokratiska uppdrag.

Skolverket

  • Stöd i arbetet
  • Undervisningsmaterial

Hantera svåra frågor och kontroversiella åsikter i klassrummet

En samtalsguide som hjälper lärare att hantera svåra frågor och kontroversiella åsikter, och dessutom ett lektionsförslag.

UR

  • Metodmaterial

Att bemöta intolerans

Film som diskuterar hur lärare kan hantera främlingsfientlighet och intolerans i klassrummet och bemöta elever med antidemokratiska åsikter.

UR

  • Webbkurs

Svåra frågor i klassrummet

En webbkurs för lärare som vill veta mer om hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och “alternativa fakta” kan bemötas.

Forum för levande historia

  • Film

Hur kan skolan bemöta antidemokratiska uttryck

Ett seminarium om hur skolan kan bemöta antidemokratiska uttryck., med utgångpunkt i webbkursen "Svåra frågor i klassrummet".

Forum för levande historia