Till innehåll

Enkätundersökning om svåra frågor i klassrummet

Rörlig grafik där det står "61% anser att det finns samhällsfenomen som är särskilt känsliga att ta upp i klassrummet".

En av frågorna i undersökningen.

Hur vanligt är det att lärare möter svåra och kontroversiella frågor i klassrummet och vilka är dessa frågor? För att ta reda på detta beställde Forum för levande historia en undersökning som genomfördes av Kantar Public i augusti 2021.

Drygt 930 lärare i grundskolans årskurs 7–9 samt i gymnasieskolans årskurs 1–3 deltog i enkätundersökningen. Utifrån följande frågeställningar tecknas en bild av läget:

 • Hur stor andel av lärarna upplever att det finns svåra samhällsfrågor som leder till spänningar i klassen och/eller till svårhanterade samtal?
 • Vilka samhällsfrågor upplever lärarna som svåra att ta upp i klassrummet?
 • Påverkar lärarnas upplevelse av att det finns svåra frågor deras benägenhet att tillåta känsliga diskussioner?

En fullständig rapport baserat på enkätundersökning kommer att publiceras under hösten 2022.

Ladda ner undersökningen

Vill du veta mer om enkätundersökningen?

Kontakta press@emelie-arthurssonAnalysen är gjord av Oscar Österberg, forsknings samordnare, Forum för levande historia

Redaktör: Helena Cho Györki, Forum för levande historia

Illustration: Linnea Blixt

Grafisk form: Narva

Tryck: Arkitektkopia, juni 2022

Relaterat

  Kurs för lärare: Svåra frågor i klassrummet

  En kurs för lärare som vill veta mer om hur du kan bemöta intolerans, extremistiska uttalanden, konspirationsteorier, antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta”.

   Kompetensutveckling för dig som arbetar med utbildning

   Självstudiekurser, föreläsningar, seminarier & endagskurser för dig som arbetar med utbildning.

    Undervisningsmaterial

    Här hittar du som är lärare 27 olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.