Till innehåll

Svåra frågor i klassrummet – hur kan skolan bemöta antidemokratiska uttryck?

Speltid - 1:20:52

Svåra frågor i klassrummet – hur kan skolan bemöta antidemokratiska uttryck?

En illustration av en lärare och elever.

Ett seminarium om hur skolan kan bemöta antidemokratiska uttryck.

Seminariet tar sin utgångpunkt i den nya webbkurs för lärare och annan skolpersonal som Forum för levande historia producerat. Seminariet  vänder sig i första hand till gymnasielärare på både yrkesprogram och teoretiska program, lärare på grundskolans senare årskurser, samt lärare inom vuxenutbildning och folkhögskolor.

Sändes 11 november 2020.

Relaterat

  Rasism

  Här hittar du allt vårt innehåll om rasism.
   Speltid - 1:18:53

   Frukostseminarium: Antiziganism i historien och idag

   Hur kan kunskap om diskrimineringen mot romer i historien bidra till och vara en viktig utgångspunkt för arbetet med att förbättra situationen för romer i dag?
    Speltid - 1:23:44

    Frukostseminarium: Rasism mot samer i historien och idag

    Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien. Ett digitalt panelsamtal om koloniseringen av Sapmi, försvenskningspolitiken och rasbiologin (103 min).