Till innehåll

Föra demokratiska samtal

Här hittar du arbetssätt som kan vara till stöd för att ge elever, deltagare och personal goda förutsättningar att föra demokratiska samtal.

Vad är demokratiska samtal?

Samtalet fyller en viktig funktion i vår demokrati. Men hur ska vi prata med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas? Hur ska människor ges möjlighet att både uttrycka sina åsikter och att lyssna på varandra?  

Välj arbetssätt

  • Film

När samtalen tystnar

En kort film som är tänkt att väcka tankar och starta samtal.

Forum för levande historia

  • Handledning

Prata demokrati – en manual för skolledare 

En manual för skolledare som ger vägledning i hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas strukturerat.

MUCF

  • Undervisningsmaterial

Prata demokrati i gymnasieskolans yrkesprogram

Ett undervisningsmaterial om demokrati och mänskliga rättigheter för gymnasieskolans yrkesprogram.

MUCF

  • Stöd i arbetet

Prata politik

Workshoppar för åk 9 till åk 3 på gymnasiet som utvecklar elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.

MUCF

  • Undervisningsmaterial

Demokratiska samtal

Ett undervisningsmaterial där elever eller deltagare får ta ställning i svåra demokratiska frågor och samtidigt öva sin samtalskompetens.

Forum för levande historia

  • Metodmaterial

För dialog med eleverna

Metodmanual för att föra dialog med elever om att utveckla skolans miljö.

Myndigheten för delaktighet

  • Metodmaterial

Demokratiskt arbetssätt

Ett stödmaterial för att arbeta med demokratiska samtal.

Natur och kultur

  • Samtalskort

Samtalskort om demokrati

Samtalskort om demokratins betydelse i vardag och samhälle. Korten innehåller aktuella frågor att diskutera och tänka till om, passar alla åldrar och sammanhang. Det finns också en samtalshandledning.

#ViMåstePrata