Till innehåll

Osip Mandelstam

Mandelstam räknas idag som en av de främsta ryska 1900-talspoeterna. Till en början var han anhängare av oktoberrevolutionen, men blev liksom många andra snart desillusionerad och senare fängslad av den sovjetiska regimen.

Den här sidan är en del av materialet Brottsplats Moskva. Ett faktamaterial om platser och institutioner i Moskva som använts för att utöva förtryck mot befolkningen i Sovjetunionen och Ryssland under 1900-talet.

En man porträtterad framifrån och i profil. Han håller armarna i kors och ser samlad ut trots att bilden ser ut att vara tagen när han fängslats.

Osip Mandelstam i fängelse. Bildkälla: Wikimedia commons (public domain).

Osip Mandelstam räknas idag som en av de främsta ryska 1900-talspoeterna. Han var en av företrädarna för akmeismen, en riktning inom den ryska poesin under 1910- och 20-talet som uppstod som en reaktion mot symbolismen. Andra kända akmeister var Anna Achmatova och Nikolaj Gumiljov.

Mandelstam föddes 1891 i Warszawa, men växte upp i Sankt Petersburg. Han började tidigt att skriva poesi och publicerade sin första poesisamling 1913. Till en början var han anhängare av oktoberrevolutionen, men blev liksom många andra snart desillusionerad. Bolsjevikerna tog allt större kontroll över kulturlivet, och Mandelstam ville inte låta sin poesi underkastas politiska syften. Han fick allt svårare att verka som författare och förföljdes och trakasserades av makten.

1933 skrev Mandelstam en satirisk dikt om Stalin, som genom angivare snart nådde säkerhetstjänsten. 1934 arresterades han, men tack vare den högt uppsatta bolsjeviken Nikolaj Bucharins ingripande klarade han sig undan med tre års förvisning. Knappt ett år efter att han återvänt från förvisningen, i april 1938, arresterades han på nytt, och denna gång dömdes han till fem års arbetsläger. Redan i december samma år dog Mandelstam i ett genomgångsläger utanför Vladivostok.

Mandelstams litterära kvarlåtenskap har räddats till eftervärlden av hans änka, Nadezjda Mandelstam (1899–1980), som memorerade hans dikter och gömde manuskript. I många år efter makens död flyttade hon runt i landet, hade tillfälliga jobb och levde i ständig rädsla för att arresteras.

När hon 1964 äntligen tilläts återvända till Moskva började hon skriva på en minnesbok om sina år med Osip Mandelstam, och boken publicerades så småningom utomlands (på svenska 1970 med titeln Stalins mirakel.) Med svart humor och genomskådande klarsyn berättar hon om sitt och makens liv; om förföljelser och trakasserier från makten och litteraturnomenklaturan, om arresteringar, förvisning, svält och förnedring.

Sidan uppdaterades senast 2023-06-14.

Fler delar av Brottsplats Moskva

  Läs om fler personer och institutioner

  Här hittar du texter som ger sammanhang och bakgrund till de platser och institutioner som finns att utforska i materialet Brottsplats Moskva.

   Tidslinje över 1900-talet i Ryssland och Sovjet

   En tidslinje över centrala händelser.

    Platser

    Lär känna ett urval av platser och byggnader i Moskva som åskådliggör Sovjetregimens terror mot den egna befolkningen.

    Mer om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

     Mer fakta

     Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av kommunistiska regimer i olika länder. Brotten riktades ofta mot den egna befolkningen som utsattes för tvångsförflyttning, svält, tortyr eller avrättningar.

      Vittnesmål

      Här hittar du vittnesmål från personer som berättar om sina erfarenheter från olika kommunistiska regimer.

       Undervisningsmaterial