Till innehåll

Om säkerhetstjänsten i Sovjetunionen

Säkerhetstjänsten i Sovjetunionen var statens främsta redskap för terror mot den egna befolkningen.

Den här sidan är en del av materialet Brottsplats Moskva. Ett faktamaterial om platser och institutioner i Moskva som använts för att utöva förtryck mot befolkningen i Sovjetunionen och Ryssland under 1900-talet.

Att använda massterror blev snabbt en del av den nya bolsjevikregimens politik. En av de första saker man gjorde efter maktövertagandet i oktober 1917 var att inrätta en säkerhetstjänst: Den extraordinära kommissionen för kamp mot kontrarevolutionär verksamhet och sabotage, Tjekan. Den nya säkerhetstjänsten var i själva verket en politisk polis, underordnad ett enda politiskt parti. Till chef för Tjekan utsågs Feliks Dzerzjinskij.

Tjekan inledde direkt en skoningslös massterror mot ”kontrarevolutionärer”, dvs säga alla grupper i samhället som bolsjevikerna uppfattade som fiender. Den nya säkerhetstjänsten fick också ansvar för att bygga upp de första koncentrationslägren, som senare bytte namn till arbetskorrektionsläger.

Säkerhetstjänsten växte snabbt till en gigantisk organisation, som fick allt större makt och inflytande över alla delar av samhället. Den kom att omorganiseras och få nytt namn flera gånger, men fortsatte att vara Sovjetstatens främsta redskap för repression och terror mot den egna befolkningen.

 • 1917–1922 VTJK (TJK, Tjekan)
 • 1922–1934 GPU/OGPU
 • 1934–1943 NKVD
 • 1943–1946 NKGB
 • 1946–1953 MGB
 • 1954–1991 KGB
Ett svartvitt porträtt av en spenslig man i skägg och keps blickar ut ur bild.

Feliks Dzerzjinskij. Bildkälla: Wikimeidia commons (public domain).

Sidan uppdaterades senast 2023-06-14.

Fler delar av Brottsplats Moskva

  Läs om fler personer och institutioner

  Här hittar du texter som ger sammanhang och bakgrund till de platser och institutioner som finns att utforska i materialet Brottsplats Moskva.

   Tidslinje över 1900-talet i Ryssland och Sovjet

   En tidslinje över centrala händelser.

    Platser

    Lär känna ett urval av platser och byggnader i Moskva som åskådliggör Sovjetregimens terror mot den egna befolkningen.

    Mer om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

     Mer fakta

     Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av kommunistiska regimer i olika länder. Brotten riktades ofta mot den egna befolkningen som utsattes för tvångsförflyttning, svält, tortyr eller avrättningar.

      Vittnesmål

      Här hittar du vittnesmål från personer som berättar om sina erfarenheter från olika kommunistiska regimer.

       Undervisningsmaterial