Till innehåll

Brottsplats Moskva: Bakgrund

Texterna på den här sidan ger sammanhang och bakgrund till de platser och institutioner som finns att utforska i Brottsplats Moskva – ett faktamaterial som berättar om terrorn och förtrycket i Sovjetunionen.

Centrala personer

  Josef Stalin

  Stalin (1879–1953) var en av de centrala personerna under den sovjetiska terrorn.

   Vladimir Lenin

   På den här sidan kan du läsa om Vladimir Lenin (1870–1924) som var en av de centrala personerna under den sovjetiska terrorn.

    Lev Trotskij

    Lev Trotskij (1879–1940) var en av de centrala personerna under den sovjetiska terrorn.

     Michail Bulgakov

     Idag är författaren Michail Bulgakov (1891–1940) främst känd för sin roman Mästaren och Margarita, en skarp och surrealistisk satir över sovjetverkligheten.

      Osip Mandelstam

      Mandelstam räknas idag som en av de främsta ryska 1900-talspoeterna. Till en början var han anhängare av oktoberrevolutionen, men blev liksom många andra snart desillusionerad och senare fängslad av den sovjetiska regimen.

       Varlam Sjalamov

       Varlam Sjalamov (1907–1982) tillbringade tjugo år av sitt liv i Gulag, det sovjetiska lägersystemet, och är en av dess viktigaste skildrare.

        Aleksandr Solzjenitsyn

        Författaren Aleksandr Solzjenitsyn är en av de mest kända sovjetiska dissidenterna. Som ung var han en övertygad anhängare av marxism-leninismen, men åren i fängelser och arbetsläger förvandlade honom till en mycket stark kritiker av sovjetsystemet.

        Institutioner och händelser

         Den stora terrorn

         Perioden i Sovjetunionens historia mellan hösten 1936 och slutet av 1938 brukar kallas för "Den stora terrorn".

          Om säkerhetstjänsten

          Säkerhetstjänsten i Sovjetunionen var statens främsta redskap för terror mot den egna befolkningen.

           Gulag

           Från början är "Gulag" en förkortning för ”Huvudstyrelsen för korrektions- och arbetsläger”. Men begreppet har kommit att beteckna hela det sovjetiska fånglägersystemet och terrorapparaten.

            Memorial

            Memorial är en människorättsorganisation som bildades i Sovjetunionen i slutet av 1980-talet, under perestrojkaperioden, för att lyfta fram minnet av den politiska repressionens offer.

            Fler delar av Brottsplats Moskva

             Platser

             Lär känna ett urval av platser och byggnader i Moskva som åskådliggör Sovjetregimens terror mot den egna befolkningen.

              Tidslinje över 1900-talet i Ryssland och Sovjet

              En tidslinje över centrala händelser.