Till innehåll

Att leva demokrati

Demokrati är inte bara ett sätt att styra ett samhälle utan också en livsform eller "en kultur" där värden som frihet, jämlikhet och respekt präglar samhället. Vad krävs då och vilka utmaningar det innebär det?

Närbild av ett öga i ett svart-vitt foto

Om samtal i en demokrati

Vårt offentliga samtal vilar på yttrandefrihet som utgör grundvalen i en levande demokrati. I Regeringsformen fastslås människors rätt att i tal, skrift, bild eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Rätten att fritt uttrycka de egna åsikterna är dock inte absolut; den enskildes yttrandefrihet kan om nödvändigt begränsas, bland annat med hänvisning till att en sådan begränsning är nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Ett öppet samtal, där många olika röster och perspektiv ges plats och möts, är avgörande för att demokratin ska fungera. Demokrati förutsätter därför ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter. Det offentliga debattklimatet har blivit allt hårdare, journalister, politiker, aktivister men även enskilda medborgare som deltar i samhällsdebatten utsätts för hot och hat. När hot och hat leder till anpassning och självcensur betyder det att yttrandefrihetens syfte om en mångfald av röster undergrävs och innebär att demokratin försvagas och utmanas i grunden.

Korta filmer som väcker tankar om demokrati

Speltid - 2:23

När samtalen tystnar

Speltid - 2:27

När förtroendet brister

Speltid - 2:16

När "vi" ställs mot "dom"

Relaterat

  Samtalskort om demokrati

  Bör yttrandefriheten ha gränser? Vad menas med ”folket”? Frågorna på de här korten lyfter frågor om demokrati i vardagslivet och samhället.

   Undervisningsmaterial: Demokratiska samtal

   Hur ska vi prata med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati? I det här undervisningsmaterialet får dina elever ta ställning i svåra demokratiska frågor och samtidigt öva sin samtalskompetens.

    Hitta mer kunskap om demokrati

    På våra faktasidor om Demokrati hittar du allt från definition och historia till filmade panelsamtal och undersökningar.