Antisemitism

Antisemitism är ett samlande begrepp för hat och fientlighet mot judar. Antisemitism har förekommit i Europa i flera hundra år. Redan under medeltiden attackerades judar av kristna kyrkan.

Förintelsen, folkmordet på över sex miljoner judar under andra världskriget, är det mest extrema uttrycket för antisemitism. Nazisterna såg judarna som ett hot mot den ”ariska rasens” överlevnad. I dag har antalet attacker mot judiska institutioner ökat i Europa, och antijudiska slagord har använts vid demonstrationer.

Länkar till material om Antisemitism


Se mer material i materialbanken