Handbok i ”debunking”

Ett vanligt missförstånd är att människors felaktiga föreställningar främst beror på bristande kunskap. Och att man får dem att förstå hur det egentligen ligger till genom att fylla på med så mycket korrekt information som möjligt. Det har visat sig att detta till och med kan få motsatt effekt.

År 2011 publicerades The debunking handbook av de två australiska forskarna John Cook och Stephan Lewandowsky. Begreppet debunking innebär att avslöja eller dekonstruera olika falska påståenden och föreställningar. Forskarna hade under flera år undersökt hur klimatförnekelse fungerade och hur strategierna för att bemöta myter om att människan inte påverkar klimatet utföll.

Cook och Lewandowsky kom bland annat fram till att alla har en tendens att i första hand minnas det vi först får höra i en fråga. De stora dragen, inte detaljerna. I ett samtal om en myt ska den korrekta bilden därför om möjligt presenteras först.

Samtalet med din klass ska inte främst handla om myten – då är risken stor att det är den som eleverna kommer att minnas.

Forskarna drog också slutsatsen att för mycket korrekt information kan vara svår att ta in. Vi vill som sagt ha enkel och tydlig information. Så det är bättre med tre argument mot en myt än tio.


Grundrecept för att bemöta myter

  • Fokusera på det som är sant, inte på myterna.
  • Varna för att den myt du ska berätta om inte är sann.
  • Erbjud en alternativ förklaring till det som myten påstås påvisa.

 


Avsluta meningarna

Avsluta meningarna tyst för dig själv. Kryssa därefter i rutan för att se om du mindes ungefär korrekt.


LÄSTIPS. Organisationen Vetenskap och Folkbildning (VOF) har översatt den nio sidor långa handboken i debunking till svenska. Att läsa den ingår inte i den här kursen.

Gå till "Handbok i debunking" på svenska