Pedagogiska strategier

""

Diskussioner om hur demokrati uttrycks och utmanas i det talade och skrivna ordet är ofta aktuella för lärare. Du har säkert haft lektioner där du och dina elever resonerat om sådant som yttrandefrihet, tryckfrihet, källkritik, vinklad information och propaganda. Dessa begrepp behandlas ju också i skolböckerna. Vad kan sägas och skrivas utan att vara kränkande? Var går yttrandefrihetens gränser – och hur kan vi genomskåda olika slags falska eller partiska budskap?

En utgångspunkt i dessa resonemang och frågeställningar är naturligtvis skolans styrdokument. Läroplanen anger i dessa frågor att:

  • ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på …”
  • ”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt …”
  • "Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

Egen reflektion

Vi återvänder nu till de frågor som inledde avsnittet – dessa kan du använda för att starta en diskussion med dina elever. Vilket är ditt svar på respektive fråga? Genom att markera rutan framför frågan kan du se hur Kent Gustafsson, lärare och avsnittsförfattare, resonerar.