Likheter mellan miljöerna

""

Det finns likheter mellan många individer i olika extremistiska miljöer. De har ofta en tro på en sanning som är överordnad allt och som anses ge anhängarna rätt att bryta mot lagen. Ibland är detta förenat med tankar om en snar domedag, revolution eller urladdning av något slag, och en syn på rörelsens sympatisörer som soldater i ett pågående krig. 

Sådana synsätt kan förklara att extremister är mer benägna att hamna även i kriminalitet utan politiska syften – lagarna framställs som futtiga i relation till vad som håller på att ske i omvärlden. Men extremister rekryteras dessutom bland kriminella. En hög andel av dem som reste till IS hade till exempel dömts för tidigare brott.

Extremister överlag anser att ett liberalt demokratiskt samhälle är förkastligt och i synnerhet inom extremhögern förknippas detta med slapphet, kompromisser, normlöshet och otydlighet. Ofta ratas traditionella medier och informationskanaler som anses korrupta och vilseledande.


Vilket påstående är rätt?

Det finns likheter mellan många individer i olika extremistiska miljöer. Vilket – eller vilka – av nedanstående påståenden är korrekta?