Högerextremism

Många ser förmodligen högerextremism som det mest påtagliga hotet i Sverige i dag. Det beror på att sådana grupper har en lång historia. Dessutom finns de över hela landet.

De mest militanta grupperna har mobiliserat som mest 500–700 deltagare vid öppna aktiviteter på senare år och kan ha ett medlemstal som ligger något över detta. Men propagandan når längre, och i synnerhet nätbaserade grupper har stor räckvidd.

Nordiska motståndsrörelsen, NMR, är den mest långlivade ännu existerande organisationen inom svensk extremhöger. Den är en sluten, disciplinerad och militant kamporganisation. Samtliga i ledningen är dömda för mer eller mindre grova brott.

Vid sidan av de traditionella organisationerna finns lösare nätverk, webbsajter, debattforum, tidningar, förlag och poddar. Budskapet från dessa aktörer är i stort detsamma, om än med olika nyanser: man propagerar för att vrida samhället i mer auktoritär, konservativ riktning, för att minska eller stoppa invandringen och premiera befolkning med rätt etnicitet; i det svenska fallet betonas ett nordiskt ursprung.

Alt-right (förkortning för ”alternative right”) är en löst sammansatt vit nationalistisk rörelse som skapades i USA och som försöker nå ut brett, från moderata invandringsmotståndare till uttalade rasister. I Europa kallas motsvarade rörelse ibland för identitärer.

Sverigedemokraterna uteslöt sitt tidigare ungdomsförbund, SDU, på grund av anklagelser om extremism och samröre med identitära grupper i Europa. Medlemmarna återfinns i dag till stora delar i det nya partiet Alternativ för Sverige, AFS. De öppet våldsbejakande grupperna har få medlemmar, medan de lösare extremnationalistiska nätverken och partier som AFS lockar en betydande mängd individer som läser och tar del av deras propaganda.

Polisen ser ett hot framför allt från ensamagerande terrorister, som försöker göra något liknande de dåd som begicks i Christchurch i Nya Zeeland och i Oslo under år 2019, då extremister mördade människor i anslutning till moskéer. Hårdföra budskap i öppna eller sluta nätforum har inspirerat till en rad grova brott. Ett svenskt exempel på nätradikalisering är Anton Lundin Pettersson som genomförde en rasistiskt motiverad skolattack i Trollhättan år 2015.

Retorik

Både NMR och Nordisk styrka beskriver sig som nationalsocialister. De drivs av föreställningar om ett fast ledarskap som ska skydda nationen, rasen och befolkningen, samt anser att demokratiska processer hotar det sanna och rätta. Ibland framtonar idén om ett krigstillstånd där mångkulturalism och judiskt inflytande hotar civilisationen och där vita krigare inom kort måste ta till vapen för att skapa en ny framtid. Men i mycket av propagandan betonas framför allt folkgemenskap.

Det finns en starkt negativ uppfattning om medier och etablerade politiska partier som anklagas för att ljuga medvetet, bland annat om negativa konsekvenser av invandring. Dessa gruppers egen alternativa nyhetsförmedling är kraftigt vinklad och kännetecknas av drastiska slutsatser. Inte sällan framförs åsikterna med humor och en viss finess, vilket gör att de kan nå långt utanför kretsen av redan frälsta.

Rekrytering

För militanta sektliknande organisationer som NMR måste rekryteringen involvera ett personligt möte. Här kan sociala medier endast fungera för att väcka intresse eller hålla liv i redan existerande relationer. Det har förekommit att NMR närmat sig skolor för att få kontakt med nya medlemmar. Organisationen har också varit synlig i samband med brott som rört upp känslor i befolkningen och som de försöker utnyttja för att locka nya anhängare.

NMR kräver mycket av dem som vill bli medlemmar; de strävar efter att fostra en elit snarare än att bli många.