1. Samhällets normer och dess konsekvenser


Normer beskrivs vanligtvis som samhällets oskrivna lagar. Ibland påverkar även våra normer de skrivna lagarna.

Normer är enkelt uttryckt det vi tycker är okej och inte okej, och det förändras i såväl tid som rum. I ett land kan skiftande normsystem finnas parallellt i samhällets olika grupper.

Syftet med övningen är att eleverna får ta reda på vad en norm är, hur den kan skapas och att den inte är statisk.

Eleverna får även utreda vad som kan ge upphov till en förskjutning av normer och vilken betydelse olika normer kan ha för den historiska utvecklingen.


 

Titta på vittnesmålen:

I klippet ovan berättar Erna om hur hennes familj inte ville böja sig för de normer Hitler krävde skulle gälla i hans Tyskland.
Erna Gutman föddes 1933 i Tyskland. Familjen tillhörde Jehovas vittnen och båda föräldrarna satt, under Ernas uppväxt, i fängelse p.g.a. sin religiösa tillhörighet. Pappan dog i koncentrationsläger 1940. Erna kom till Sverige 1960. Läs mer om Erna här

I klippet ovan berättar Francesco om hur människor i ett totalitärt land blir som fångar då de fråntas friheten att tänka själv.
Francesco Kovacs föddes 1929 i Ungern. Han gick med i partisanrörelsen som 16-åring men blev tillfångatagen av den Sovjetiska armén och deporterades till koncentrationsläger i Gulag. Han satt 9 år i läger och friges först efter Stalins död, 1953. Francesco kom till Sverige 1954. Läs mer om Francesco här.

I klippet ovan berättar Herbert om hur hans lärare påverkade eleverna i klassen genom att propagera för sina nazistiska normer.
Herbert Striem föddes 1923 i en judisk familj i Tyskland. Han växte upp i centrala Berlin. Efter Kristallnatten, då nära släktingar försvann, bestämde sig Herbert för att lämna Tyskland. Han kom till Sverige i mars 1939 med hjälp av Hugo Valentin. Läs mer om Herbert här.


Övning A 

Vad tänker du kring normer?  (Gruppdiskussion)

Dela in eleverna i mindre grupper. Be dem diskutera följande frågor:

  • Vad är en norm?
  • Vilka normer har vi i Sverige idag? Hitta fyra exempel.
  • Vilka normer kommer fram i vittnesmålen?
  • Varför har vi normer? Vilken funktion fyller de?
  • Hur skapas och sprids normer?
  • Kan ni komma på normer som troligen fanns när era föräldrar var i er ålder, men som nu har förändrats och kanske till och med försvunnit?
  • Hur och varför förändras normer? Ta gärna stöd av den historiska kontext som vittnesmålet skildrar.
  • Vilken betydelse har normer för historiens utveckling? Ge gärna exempel från vittnesmålen.
  • Finns det normer i dagens samhälle som du anser leder till en negativ historisk utveckling? Tänk utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.