1. Demokratins grunder


Demokrati anses av många människor som den bästa styrelseformen.

Vår regering jobbar för demokratistärkande åtgärder och svenska skolan har ett demokratiuppdrag.

Frågan är om det finns något säkert recept på demokrati?

Syftet med övningen är att eleverna får möjlighet att reflektera över hur demokratiska värderingar i ett samhälle stärks och upprätthålls.


 

Titta på vittnesmålen:

I klippet ovan berättar Francesco om hur viktigt demokrati är och att vi måste hjälpas åt att upprätthålla den.
Francesco Kovacs föddes 1929 i Ungern. Han gick med i partisanrörelsen som 16-åring men blev tillfångatagen av den Sovjetiska armén och deporterades till koncentrationsläger i Gulag. Han satt 9 år i läger och frigavs först efter Stalins död, 1953. Francesco kom till Sverige 1954. Läs mer om Francesco här.

I klippet ovan berättar Chen om problemet med diktatur, när bara en bestämmer.
Chen Shizong föddes 1937 i Shanghai, Kina. Han blev tidigt föräldralös och växte upp med sin mormor. Det kinesiska kommunist paritet gav honom stöd för studier. Chen älskade partiet men ifrågasatte delar av politiken. Han anklagades då för att vara kontrarevolutionär och sattes i arbetsläger i 14 år. Chen kom till Sverige 1986. Läs mer om Chen här.

I klippet ovan berättar Julia om hur det hon upplevt i Auschwitz har gjort att hon inte längre litar på myndigheter.
Julia Lentini föddes 1926 i en romsk familj i Tyskland. Julia och hennes familj hamnade i koncentrationsläger, ett av dem var Auschwitz. Hon överlevde och gifte sig med en amerikansk soldat. Julia flyttade till USA 1946. Läs mer om Julia här.


Övning A 

Vad är demokrati? (Gruppdiskussion)

Dela in eleverna i mindre grupper och be dem diskutera följande frågor:

  • Vad är definitionen av ordet demokrati? Sök gärna information i olika uppslagsverk och se hur demokrati definieras där.
  • På vilket sätt är de personliga berättelserna i vittnesmålen exempel på bristande demokrati?
  • Hur viktigt är det för dig att du lever i en demokrati? Motivera gärna med hjälp av vittnesmålen.

Övning B 

Vad krävs för att upprätthålla en demokrati? (Gruppdiskussion)

Dela in eleverna i mindre grupper. Be grupperna att diskutera och skriva ned, gärna på Post-It-lappar vad de anser krävs för att upprätthålla en demokrati.

Frågor de kan fundera över är:

  • Vad krävs för att skapa och upprätthålla demokrati?
  • Vad åligger individen att göra och vad hör till staten?

Skriv upp de två rubrikerna ”Individ” och ”Stat” på tavlan. När grupperna diskuterat färdigt får de gå fram till tavlan och skriva eller klistra upp lapparna på tavlan under de två rubrikerna.


Övning C 

Vad kan hota demokratin i ett land? (Skrivövning)

Nästa steg på föregående övning är att analysera vad som kan hota demokratin. Be eleverna använda Post It-lapparna för att skriva ned svar på på följande fråga:

Finns det några hot mot demokratin i Sverige?

Skriv upp två nya rubriker på tavlan: ”Inre hot.” och ”Yttre hot.” När grupperna diskuterat färdigt får de gå fram till tavlan och skriva eller klistra upp lapparna under de nya rubrikerna. Diskutera hoten och eventuella åtgärdsförslag.