Yttrandefrihetens gränser


Om utställningen

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given.

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse vill vi utmana besökare att reflektera och samtala med varandra.

Utställningen visas på Västmanlands läns museum i Västerås, 22 januari - 29 maj 2022. 


Följ med på en digital visning

I visningen nämns att du kan fördjupa dig genom att se en VR-film. Den filmen hittar du här (öppnas i nytt fönster).


Workshop för skolklasser

Här finns material som du kan arbeta vidare med i klassrummet efter workshopen.

Efterarbetsmaterial Yttrandefrihetens Granser.pdf

Tid och plats

När: torsdag 9 september 2021 till söndag 7 november 2021
Var: Västmanlands läns museum, Västerås
För vem: Alla