Yttrandefrihetens gränser


Följ med på en digital visning

I visningen nämns att du kan fördjupa dig genom att se en VR-film. Den filmen hittar du här (öppnas i nytt fönster).


Om utställningen

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given.

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse vill vi utmana besökare att reflektera och samtala med varandra.

Obs! För närvarande är VR-upplevelsen i workshoppen för skoklasser ersatt av en film på skärm.

Utställningen visas på Forum för levande historia i Stockholm och går därefter till Västerbottens museum i Umeå där den öppnar 23 oktober.


Workshop för skolklasser

Här finns material som du kan arbeta vidare med i klassrummet efter workshopen.

Efterarbetsmaterial Yttrandefrihetens Granser.pdf

Tid och plats

När: fredag 23 oktober 2020 till onsdag 31 mars 2021
Var: Västerbottens museum, Umeå