Leve demokratin!

Denna mindre utställning visades i Forum för levande historias lokaler mellan augusti 2018 och jauari 2019.

Demokratin har fallerat många gånger. I dessa misslyckanden finns lärdomar. För att fatta kloka beslut i dag måste vi ha kunskap om vad som har hänt i historien. Bara då kan vi undvika att upprepa samma misstag.

Forum för levande historias utställning Leve demokratin! berättar om demokratins nedmontering i Tyskland under mellankrigstiden. I november 1918 erkänner sig Tyskland besegrat i första världskriget. Motsättningar och turbulens råder i den då mycket bräckliga demokratin. 

Utställningen Leve demokratin! berättar om de olika skeenden som till slut ledde till att Hitler kom till makten. Den berättar om hur den folkvalda regeringen tappar kontrollen, hur lagar ändras och hur diktaturen sakta får fäste.

Situationen i dag är helt annorlunda än den var i Tyskland under mellankrigstiden. Trots detta finns det likheter i samhällsutvecklingen. Vad finns det för lärdomar i det som hände då när vi ser på hur vi kan stärka vår demokrati i dag?

Utställningen finns också som PDF ifall du vill skriva ut och ställa ut den hos dig

Är du lärare som vill arbeta med utställningen i undervisning? Här hittar du klassrumsmaterial om demokratin under mellankrigstiden.

Tid och plats

När: tisdag 28 augusti 2018 till onsdag 23 januari 2019
Var: Forum för levande historia
För vem: Allmänhet