Leve demokratin!

Demokratin har fallerat många gånger. I dessa misslyckanden finns lärdomar. För att fatta kloka beslut i dag måste vi ha kunskap om vad som har hänt i historien. Bara då kan vi undvika att upprepa samma misstag.

I november 1918 erkände sig Tyskland besegrat i första världskriget. Motsättningar och turbulens rådde i den då mycket bräckliga demokratin. Den folkvalda regeringen tappade kontrollen, lagar ändrades och diktaturen fick sakta fäste. Utställningen Leve demokratin! berättar om de olika skeenden som till slut ledde till att Hitler kom till makten.  

Situationen i dag är helt annorlunda än den var i Tyskland under mellankrigstiden. Trots detta finns det likheter i samhällsutvecklingen. Finns det lärdomar i det som hände då som vi kan dra nytta av för att stärka vår demokrati i dag?

Utställningen visas på olika platser i Sverige i samarbete med Folkets hus och parker. Visas på Solna Folkets Hus 22 augusti -18 september.


Utställningen finns också som PDF ifall du vill skriva ut och ställa ut den hos dig

Är du lärare som vill arbeta med utställningen i undervisning? Här hittar du klassrumsmaterial om demokratin under mellankrigstiden.

Tid och plats

När: söndag 1 januari 2023
Var: Avvaktar turnéplan