Workshop 3: MR-krockar

Workshoppen innehåller två övningar. Den utgår från att alla rättigheter är lika viktiga men ibland krockar de med varandra. Eleverna arbetar med bildanalys, musik och dialog.
Tillsammans undersöker de vilka uppfattningar, tolkningar och värderingar som styr när rättigheter krockar med varandra.

Workshoppen är fristående men går att kombinera med andra i Uppdrag: Demokrati.

Workshoppen innehåller:

Symbol lärarmanual

Lärarmanual.pdf

Arbetsmaterial.pdf

Symbol visningsmaterialVisningsmaterial